Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία αποτελείται από Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους από 20 δήμους της πατρίδας μας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Προϋποθέσεις μετατροπής της ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας σε ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας.

2. Πρόταση για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. , Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας , ΚΕΔΕ και ΙΤΑ.

3. Προδιαγραφές και μηχανισμός οριζόντιας υποστήριξης για τη σύνταξη τοπικών σχεδίων πολιτικής προστασίας στους Δήμους.

4. Δημιουργία ασφαλιστικού κεφαλαίου για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις των Δήμων.

5. Διάφορα θέματα.