Για το Δημότη

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση και τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπολοίπων επιτροπών, αναζητείστε χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου, γνωρίστε τα μέλη της διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, διαβάστε όλα τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις και ενημερωθείτε για τις δράσεις του Δήμου αλλά και την τοπική επικαιρότητα.