Αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο Δήμος Καρπενησίου  υλοποιεί πρόγραμμα περισυλλογής και φροντίδας των αδέσποτων σκύλων που διαβιούν στη χωρική του περιφέρεια, σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, την στείρωση, τη θεραπεία και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να βρεθούν φιλόζωοι πολίτες που επιθυμούν να υιοθετήσουν τα παραπάνω αδέσποτα ζώα.

Η διαδικασία υιοθεσίας είναι γρήγορη και απλή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο.

Εάν θέλετε να υιοθετήσετε και να σώσετε τη ζωή σε ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς, επικοινωνήστε με το Δήμο στα τηλέφωνα 2237350000, 2237350034.

Υιοθετείστε ένα αδέσποτο