Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το Οργανόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου, να βρείτε τα τηλέφωνα απο όλες τις Υπηρεσίες και να ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες κάθεμιας απο αυτές.