Έτος:

19 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

18 - 09 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2019

16 - 09 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 09 - 2019

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 09 - 2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

10 - 09 - 2019

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

10 - 09 - 2019

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

10 - 09 - 2019

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις

6 - 09 - 2019

Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

4 - 09 - 2019

Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 12559-30/8/2019

4 - 09 - 2019

17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 09 - 2019

Εγγραφές νέων μελών στην Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου

30 - 08 - 2019

Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών

30 - 08 - 2019

Πρόσκληση για Οικονομικό Έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

29 - 08 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου»

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για χρήση χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων από συλλόγους

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για τους κατόχους voucher για τη δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-20»

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

26 - 08 - 2019

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 08 - 2019

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 08 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2019

19 - 08 - 2019

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 08 - 2019

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 08 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»

8 - 08 - 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος»

7 - 08 - 2019

Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά-Εσωχώρια

6 - 08 - 2019

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 08 - 2019

Αναβολή της ταινίας του θερινού σινεμά λόγω καιρού

5 - 08 - 2019

Ορκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής

5 - 08 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Δ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

2 - 08 - 2019

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 08 - 2019

Οριστικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020»

31 - 07 - 2019

Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια της Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού

26 - 07 - 2019

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 07 - 2019

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 07 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 07 - 2019

Εντομολογική προσβολή στα δέντρα γύρω από το Παλαιό Δημαρχείο

26 - 07 - 2019

Πρόγραμμα A’ εβδομάδας Δ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

22 - 07 - 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

22 - 07 - 2019

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 07 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

19 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Γ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

19 - 07 - 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας

18 - 07 - 2019

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 07 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου»

17 - 07 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων

16 - 07 - 2019

Προμήθεια εργαλείων Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2019

15 - 07 - 2019

Αλλαγή στη Δημοτική συγκοινωνία προς Παπαρούσι

15 - 07 - 2019

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

15 - 07 - 2019

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Α’ εβδομάδας Γ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

9 - 07 - 2019

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 07 - 2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών με το διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΝΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ»

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2019 έως 31/7/2020»

8 - 07 - 2019

Παράταση υποβολής προσφορών για το έργο : «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»

8 - 07 - 2019

Διακήρυξη για το έργο : Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

8 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Β’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Καρπενησίου

5 - 07 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 07 - 2019

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019

1 - 07 - 2019

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 06 - 2019

Πρόγραμμα Α’ εβδομάδας Β’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ »

26 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα της υπηρεσίας πρασίνου

26 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τζαμιών για τα Δημοτικά κτίρια

24 - 06 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος»

24 - 06 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 06 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Α’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

20 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για τους κοινόχρηστους χώρους

19 - 06 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2019

18 - 06 - 2019

Ωράριο Λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καρπενησίου

18 - 06 - 2019

Ανακοίνωση Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

14 - 06 - 2019

Πρόγραμμα πρώτης περιόδου «Βουνο…παιχνιδίσματα» 18-21 Ιουνίου 2019

14 - 06 - 2019

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων

14 - 06 - 2019

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 06 - 2019

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 06 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

13 - 06 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας

12 - 06 - 2019

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς του ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Καρπενησίου

11 - 06 - 2019

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας

10 - 06 - 2019

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

10 - 06 - 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

10 - 06 - 2019

Ανακοίνωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή δηλώσεων για την Π.Ε. Ευρυτανίας

7 - 06 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για την ετήσια εμποροπανήγυρη 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2019

6 - 06 - 2019

Ευχές Δημάρχου στους μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

5 - 06 - 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

4 - 06 - 2019

77η Επέτειος από την Έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα της Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα

4 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις

3 - 06 - 2019

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 06 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 05 - 2019

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2019

31 - 05 - 2019

Ανακοίνωση για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών

29 - 05 - 2019

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

28 - 05 - 2019

11η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 05 - 2019

Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου

27 - 05 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 05 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»

21 - 05 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2019

20 - 05 - 2019

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 05 - 2019

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»

17 - 05 - 2019

«Βουνο….παιχνιδίσματα» 2019

16 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

15 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικών κοιλοδοκών για την συντήρηση πεζογέφυρας στην περιοχή παλαιών σφαγείων πόλης Καρπενησίου

15 - 05 - 2019

Πως ψηφίζω στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

15 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση κτιρίων και ξύλινων κατασκευών και για τη συντήρηση πεζογεφυρών του Δήμου Καρπενησίου

14 - 05 - 2019

Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019-2020

13 - 05 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 05 - 2019

Ανακοίνωση από το Γραφείο Δημάρχου Καρπενησίου

10 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

9 - 05 - 2019

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 05 - 2019

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

7 - 05 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»

6 - 05 - 2019

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2019

10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 04 - 2019

Λειτουργία ταμείου Δήμου Καρπενησίου

25 - 04 - 2019

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών Μαΐου 2019

24 - 04 - 2019

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου

24 - 04 - 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

22 - 04 - 2019

Παράταση για το Πρόγραμμα ΣπουδάΖω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

22 - 04 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2019

22 - 04 - 2019

2η Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Ευρυτανίας

22 - 04 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 04 - 2019

Ανακοίνωση

17 - 04 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής»

17 - 04 - 2019

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

17 - 04 - 2019

Ανακοίνωση

15 - 04 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 04 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 04 - 2019

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας

10 - 04 - 2019

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ανεμώνη συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής των ΚΔΑΠ ΜΕΑ

9 - 04 - 2019

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης Actionaid 2019 από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

9 - 04 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

9 - 04 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

8 - 04 - 2019

Ενίσχυση προπτυχιακών μαθητών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το πρόγραμμα ΣπουδάΖω

8 - 04 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 04 - 2019

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 04 - 2019

Αριθ. Εγκυκλίου: 11 – Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

2 - 04 - 2019

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 03 - 2019

Δελτίο επιδείνωσης καιρού

27 - 03 - 2019

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27 - 03 - 2019

Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στην Πολωνία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+

26 - 03 - 2019

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 03 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 03 - 2019

Προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ

19 - 03 - 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας για προμήθεια φακέλων, αποστολής αλληλογραφίας κλπ.

19 - 03 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2019

18 - 03 - 2019

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 03 - 2019

Παράταση για το Κτηματολόγιο στην Ευρυτανία

15 - 03 - 2019

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 03 - 2019

Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης στην Αθήνα

12 - 03 - 2019

Λειτουργία σχολείων Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

12 - 03 - 2019

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου

8 - 03 - 2019

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 03 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 03 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου»

5 - 03 - 2019

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 03 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2019

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 02 - 2019

Ανακοίνωση για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου»

27 - 02 - 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

26 - 02 - 2019

Προμήθεια εισιτηρίων για Αστική – Δημοτική συγκοινωνία

26 - 02 - 2019

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

25 - 02 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 02 - 2019

Παράκληση προς τους οδηγούς για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

22 - 02 - 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών προστασίας για το Δήμο Καρπενησίου

22 - 02 - 2019

Διαγωνισμός για Αποκατάσταση Βλαβών στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

22 - 02 - 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

21 - 02 - 2019

6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

5η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

18 - 02 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2019

18 - 02 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 02 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

13 - 02 - 2019

Λειτουργία Σχολείων 14/02/2019

12 - 02 - 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

11 - 02 - 2019

Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» 2019

11 - 02 - 2019

Αποτύπωση και προβολή επισκέψιμων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

11 - 02 - 2019

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 02 - 2019

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 02 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση Τουρνουά Ακαδημιών

8 - 02 - 2019

Αιτήσεις για ρυθμίσεις οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος

8 - 02 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

6 - 02 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

6 - 02 - 2019

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων 2019

6 - 02 - 2019

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019

4 - 02 - 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

4 - 02 - 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 - 02 - 2019

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 01 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

30 - 01 - 2019

Συμμετοχή στην 3η Διεθνή Έκθεση “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde Tec”

29 - 01 - 2019

Διανομή ελαιόλαδου και μελιού του προγράμματος ΤΕΒΑ

29 - 01 - 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018

28 - 01 - 2019

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 01 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

25 - 01 - 2019

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 01 - 2019

Ιστορικό ολοκλήρωσης «Μουσείου Βουνού» Καρπενησίου

24 - 01 - 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

22 - 01 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Δεκέμβριο του 2018

22 - 01 - 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

21 - 01 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

21 - 01 - 2019

Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

21 - 01 - 2019

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 01 - 2019

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 01 - 2019

Παράταση της προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ μέχρι 31-12-2019

17 - 01 - 2019

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

16 - 01 - 2019

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) Χειριστών Μηχ.Έργου

15 - 01 - 2019

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Καρπενησίου κυρό Νικόλαο

15 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για λειτουργία σχολείων την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

15 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για την λειτουργία των σχολείων 15-1-2019

14 - 01 - 2019

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 01 - 2019

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ακίνητα που διακόπτεται η ηλεκτροδότηση

14 - 01 - 2019

Ωράριο λειτουργίας Μουσείου Βουνού Καρπενησίου

13 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για 3ο Δημοτικό Σχολείο

13 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για τα σχολεία

11 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για το Κολυμβητήριο

11 - 01 - 2019

Λειτουργία ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

11 - 01 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

11 - 01 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης και Σαββατοκύριακων της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για ένα έτος

10 - 01 - 2019

Ανακοίνωση για τα σχολεία την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

9 - 01 - 2019

Σήμερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 τα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά στην απογευματινή βάρδια, από 14:00 έως 20:00.

9 - 01 - 2019

Κλειστά σήμερα Τετάρτη 9 -1-2019 τα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου

8 - 01 - 2019

Αιτήσεις για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

8 - 01 - 2019

Δημοσίευση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019

8 - 01 - 2019

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2019

8 - 01 - 2019

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 9-1-2019

7 - 01 - 2019

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 01 - 2019

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 8-1-2019

4 - 01 - 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

3 - 01 - 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

3 - 01 - 2019

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 01 - 2019

Ανακοίνωση – ενημέρωση

28 - 12 - 2018

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

27 - 12 - 2018

Εγκαίνια Μουσείου Βουνού Καρπενησίου

27 - 12 - 2018

Δελτίο τύπου Streer Party Winter Edition

27 - 12 - 2018

Η Νύχτα των Ευχών

27 - 12 - 2018

Πνεύμα των Χριστουγέννων

27 - 12 - 2018

Πρόγραμμα καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης

24 - 12 - 2018

55η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 12 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

20 - 12 - 2018

24η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 12 - 2018

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Μόλβε της Κροατίας με το πρόγραμμα Erasmus+

18 - 12 - 2018

54η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 12 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Νοέμβριο του 2018

17 - 12 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Οκτώβριο του 2018

17 - 12 - 2018

«Ημέρας Προσφοράς και Αγάπης» Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου

14 - 12 - 2018

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 12 - 2018

53η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2018

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 12 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

12 - 12 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

11 - 12 - 2018

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα της HOPEgenesis

10 - 12 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμοπομπών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

10 - 12 - 2018

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο στις 10-12-2018

10 - 12 - 2018

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 12 - 2018

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 12 - 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (ΠΑΝΕΛ) του Δήμου Καρπενησίου

4 - 12 - 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2018

3 - 12 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Εργάτη

3 - 12 - 2018

Πρόσληψη δύο ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

3 - 12 - 2018

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 11 - 2018

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη ΔΕ Δομνίστας και τη ΔΕ Προυσού

27 - 11 - 2018

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 11 - 2018

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών

23 - 11 - 2018

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 11 - 2018

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

21 - 11 - 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΤΑΒΛΩΝ»

21 - 11 - 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

20 - 11 - 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

20 - 11 - 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Νόστιμου

20 - 11 - 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ

19 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικών υλικών

19 - 11 - 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Β’ Εξαμήνου έτους 2018

19 - 11 - 2018

Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη Γνώση

16 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στάσεων λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

16 - 11 - 2018

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2018

Ημερίδα Ορίων Grand Prix στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

16 - 11 - 2018

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 11 - 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης για την συντήρηση των δικτύων του Δήμου Καρπενησίου

12 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Προυσού»

12 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κτημενίων»

12 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Φουρνάς»

12 - 11 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δομνίστας»

9 - 11 - 2018

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7 - 11 - 2018

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ποταμιάς και Δ.Ε. Κτημενίων

6 - 11 - 2018

Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου

6 - 11 - 2018

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2018

Προμήθεια στάσεων λεωφορείου

31 - 10 - 2018

Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2018

30 - 10 - 2018

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

25 - 10 - 2018

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 10 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

23 - 10 - 2018

Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Διοίκησης ΟΤΑ «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη»

22 - 10 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Καρπενησίου.

19 - 10 - 2018

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2018

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2018

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 10 - 2018

Ανάθεση προμήθειας φωτεινού διάκοσμου Τ.Κ. Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

17 - 10 - 2018

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενησίου- Χόχλιας – Βράχας – Νεράιδας

16 - 10 - 2018

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

16 - 10 - 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την:»Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019″

16 - 10 - 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Καρπενησίου

12 - 10 - 2018

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Δήμου Καρπενησίου και Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

12 - 10 - 2018

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

11 - 10 - 2018

Ανακοίνωση

11 - 10 - 2018

44η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια αλατιού Δήμου Καρπενησίου

10 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

10 - 10 - 2018

Ελληνικό Κτηματολόγιο- προθεσμία υποβολής αιτήσεων

9 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ»

9 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

9 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

8 - 10 - 2018

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 10 - 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ ΦΑΣΗ)»

5 - 10 - 2018

Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

4 - 10 - 2018

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

4 - 10 - 2018

Τοποθέτηση προθηκών προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων

4 - 10 - 2018

12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 10 - 2018

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 10 - 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων

28 - 09 - 2018

Διακήρυξη για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΩΝ»

28 - 09 - 2018

ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

26 - 09 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

26 - 09 - 2018

Διανομή τροφίμων και σχολικών ειδών

25 - 09 - 2018

Ανακοίνωση

25 - 09 - 2018

Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου και Αυγούστου 2018

25 - 09 - 2018

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 09 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2018

20 - 09 - 2018

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2018

Χορήγηση πρόσθετων Αξιών Τοποθέτησης – Vouchers στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019

14 - 09 - 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

14 - 09 - 2018

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 09 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία-εργασία «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισμού λόφου Αγίου Δημητρίου»

10 - 09 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου

10 - 09 - 2018

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

7 - 09 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

6 - 09 - 2018

Πρόσκληση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών

5 - 09 - 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ . ΔΟΜΙΑΝΩΝ»

4 - 09 - 2018

Εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική

4 - 09 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια χημικών για τις ανάγκες του Δήμου»

3 - 09 - 2018

Ανακοίνωση για τους κατόχους voucher για τη δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-19»

3 - 09 - 2018

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 08 - 2018

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

31 - 08 - 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2018

30 - 08 - 2018

Προμήθεια παιχνιδιών και εξοπλισμού παιδικών σταθμών

30 - 08 - 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια δομικών υλικών

29 - 08 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

28 - 08 - 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

28 - 08 - 2018

Ανακοίνωση για τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους

28 - 08 - 2018

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

27 - 08 - 2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών

27 - 08 - 2018

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2018

Ανακοίνωση για παράσταση στο Μουσείο Κορυσχάδων

22 - 08 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2018

21 - 08 - 2018

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 08 - 2018

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 08 - 2018

Συναυλία Μελίνας Ασλανίδου

16 - 08 - 2018

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 08 - 2018

Αναβάλλεται η συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου

13 - 08 - 2018

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2018

Μποτσάρεια 2018

13 - 08 - 2018

9η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7 - 08 - 2018

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 08 - 2018

Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

3 - 08 - 2018

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 08 - 2018

Επαναληπτικός ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

30 - 07 - 2018

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

30 - 07 - 2018

Ανακοίνωση για τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν για τους πληγέντες της Αττικής

30 - 07 - 2018

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 07 - 2018

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδίσματα 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2018

27 - 07 - 2018

8η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 07 - 2018

Ανακοίνωση της ΚΕΔΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες της για την ανακούφιση των πυροπαθών

26 - 07 - 2018

Ανακοίνωση για την ενίσχυση των πληγέντων των πυρκαγιών της Αττικής

25 - 07 - 2018

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής

24 - 07 - 2018

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και επίστηλων απορριμματοδεκτών

24 - 07 - 2018

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018

23 - 07 - 2018

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Φουρνάς

23 - 07 - 2018

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 07 - 2018

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 07 - 2018

Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

23 - 07 - 2018

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

23 - 07 - 2018

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδίσματα εβδομάδας 23-27 Ιουλίου 2018

19 - 07 - 2018

Ανακοίνωση για την εμποροπανήγυρη

19 - 07 - 2018

Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών της Κτηματικής Υπηρεσίας

19 - 07 - 2018

Πρόσκληση σε παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου

18 - 07 - 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

18 - 07 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2018

17 - 07 - 2018

Αλλαγή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μελανιών και γραφικής ύλης

17 - 07 - 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

17 - 07 - 2018

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την ετήσια εμποροπανήγυρη στο Καρπενήσι

16 - 07 - 2018

Αποκατάσταση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2018

Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας

16 - 07 - 2018

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 07 - 2018

Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού

16 - 07 - 2018

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 07 - 2018

Πρόγραμμα Βουνο….παιχνιδίσματα εβδομάδας 16-20 Ιουλίου 2018

13 - 07 - 2018

Πρόσληψη τρίων (3) ατόμων διάρκειας δύο (2) μήνες

13 - 07 - 2018

Πρόσληψη πέντε (5)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια

13 - 07 - 2018

Προμήθεια μελανιών Δήμου Καρπενησίου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

12 - 07 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου»

12 - 07 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ Δήμου Καρπενησίου

10 - 07 - 2018

Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας- Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone

10 - 07 - 2018

Ανακοίνωση διακοπής νερού 11-7-2018

10 - 07 - 2018

Γιορτές Δάσους 2018

9 - 07 - 2018

Karpenissi Energy Run 10k & Kids Duathlon 2018- Δηλώσεις συμμετοχής

6 - 07 - 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα από 9-13 Ιουλίου 2018

6 - 07 - 2018

Οργάνωση και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρπενησίου

6 - 07 - 2018

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 07 - 2018

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 07 - 2018

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2018

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

5 - 07 - 2018

Αίτηση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

5 - 07 - 2018

Ανακοίνωση για την Εμποροπανήγυρη 2018

3 - 07 - 2018

Αιτήσεις αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για ζημιές λόγω βροχόπτωσης

3 - 07 - 2018

Θέση καθαριστή για το Καρπενήσι

2 - 07 - 2018

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 07 - 2018

Ενημέρωση για δασικές πυρκαγιές

29 - 06 - 2018

Πρόγραμμα Βουνο….παιχνιδίσματα από 2 – 6 Ιουλίου 2018

28 - 06 - 2018

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

25 - 06 - 2018

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 06 - 2018

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2018

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα 2ης Εβδομάδας

21 - 06 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

21 - 06 - 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου»

21 - 06 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2018

20 - 06 - 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων πόλης Καρπενησίου»

20 - 06 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων

18 - 06 - 2018

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-19

18 - 06 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-19″

15 - 06 - 2018

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 06 - 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα Α’ περίοδος

15 - 06 - 2018

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Καρπενησίου

15 - 06 - 2018

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση με το GDPR

15 - 06 - 2018

Προμήθεια εξοπλισμού για θέρμανση σχολικού συγκροτήματος Δήμου Καρπενησίου

14 - 06 - 2018

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 06 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

12 - 06 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

12 - 06 - 2018

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2018

4η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 06 - 2018

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

5 - 06 - 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

5 - 06 - 2018

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2018

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

4 - 06 - 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ»»

1 - 06 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2018

31 - 05 - 2018

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για Πρόγραμμα Γιορτών Δάσους 2018

28 - 05 - 2018

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 05 - 2018

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 05 - 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

24 - 05 - 2018

Αποζημίωση από τη χαλαζόπτωση

22 - 05 - 2018

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22 - 05 - 2018

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22 - 05 - 2018

Καθιέρωση 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

22 - 05 - 2018

Διευκρινήσεις επί της αρμοδιότητας συντήρησης των οδών που διέρχονται εντός εγκεκριμένων οικισμών

22 - 05 - 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα 2018

21 - 05 - 2018

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 05 - 2018

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 05 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

17 - 05 - 2018

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2018

17 - 05 - 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

16 - 05 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των ΤοΠΦΥ της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

16 - 05 - 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 εργατών γενικών καθηκόντων

15 - 05 - 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

14 - 05 - 2018

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 05 - 2018

Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

11 - 05 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων »

10 - 05 - 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στο Παλαιό Μικρό Χωριό

10 - 05 - 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων

9 - 05 - 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»

9 - 05 - 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2018

9 - 05 - 2018

Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας, Συγκρέλλου

8 - 05 - 2018

Δελτίο τύπου- Σχέδιο νόμου για την Αυτοδιοίκηση

7 - 05 - 2018

Ημερίδα για το Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

7 - 05 - 2018

Δελτίο τύπου- Κάλεσμα σε Συλλόγους για Γιορτές Δάσους

7 - 05 - 2018

Δελτίο τύπου- 2η Γιορτή Μανιταριού

7 - 05 - 2018

Δελτίο τύπου- Εκδήλωση μνήμης για τον Ευρυτάνα ορειβάτη Κλήμη Τσατσαράγκο

7 - 05 - 2018

1ο Περιφερειακό Συνέδριο δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των Δήμων

7 - 05 - 2018

Ημερίδα για το μέλι και τη μελισσοκομία

6 - 05 - 2018

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 05 - 2018

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 05 - 2018

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά της προμήθειας φυτών για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου

3 - 05 - 2018

Εκδήλωση μνήμης για τον Κλήμη Τσατσαράγκο

2 - 05 - 2018

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 04 - 2018

Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

27 - 04 - 2018

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

27 - 04 - 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ

26 - 04 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2018

26 - 04 - 2018

Street Party στο Μεγάλο Χωριό

26 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- Επίσκεψη Σουηδών Δημοσιογράφων

25 - 04 - 2018

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 04 - 2018

Let’s do it Greece

24 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- παρουσίαση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

24 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- Συναυλία Αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

24 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- Συμμετοχή Δημάρχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες

24 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- Υποδοχή Γιάννη Αντωνίου

23 - 04 - 2018

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2018

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2018

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 04 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο ΤΚ Μεγάλου Χωριού »

17 - 04 - 2018

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη για τη περισυλλογή , μεταφορά και φροντίδα ανεπιτήρητων ζώων εντός ορίων Δήμου

17 - 04 - 2018

Συναυλία Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

17 - 04 - 2018

2ο Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας

17 - 04 - 2018

Δωρεά υλικού στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

17 - 04 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το 2017

17 - 04 - 2018

Η Δημοτική Φιλαρμονική στις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών

13 - 04 - 2018

8ο Τουρνουά Μπάσκετ

12 - 04 - 2018

Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή της Στερέας Ελλάδας

11 - 04 - 2018

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

11 - 04 - 2018

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 04 - 2018

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

10 - 04 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων

5 - 04 - 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

5 - 04 - 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

5 - 04 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Βουνού » του Δήμου Καρπενησίου

5 - 04 - 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδοχού κατασκευής έργου

4 - 04 - 2018

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

4 - 04 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

3 - 04 - 2018

Λειτουργία Δημοτικής Αγοράς εν όψει Πάσχα

3 - 04 - 2018

Χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2018

3 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου-Εορταστικές Εκδηλώσεις 192ης Επετείου Εξόδου του Μεσολογγίου

3 - 04 - 2018

Δελτίο τύπου- Final Four Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών 2018

2 - 04 - 2018

17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 04 - 2018

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2018

15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Κάλαντα Λαζάρου και Μ. Παρασκευής Άμπλιανης και Μεγάλου Χωριού

30 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής για τα Μουσεία Κορυσχάδων και Βίνιανης

30 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Συνέντευξη τύπου Final Four Water Polo Women 2018

30 - 03 - 2018

Let’s do it Greece

29 - 03 - 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2017

28 - 03 - 2018

Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

27 - 03 - 2018

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων 2018- Ορθή επανάληψη

26 - 03 - 2018

Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντωνίου

26 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Ραδιομαραθώνιος Κιβωτός του Κόσμου

26 - 03 - 2018

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 03 - 2018

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για χρηματοδότηση

26 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Διαχείριση λυμάτων Τ.Κ. Φουρνάς και Κλειτσού

26 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Ώρα της Γης

26 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Απονομή Υποτροφιών από το Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου

23 - 03 - 2018

Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων

23 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Άμεση αντίδραση στο πλημμυρικό φαινόμενο στον Κλαρωτό

22 - 03 - 2018

13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 03 - 2018

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ

21 - 03 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2018

21 - 03 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

20 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- υποδοχή εικόνας Παναγίας Στάνας

20 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου-Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού στο Παρίσι «Salon Destinations Nature 2018»

20 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας

19 - 03 - 2018

«Η Ώρα της Γης 2018»

19 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- 8ο Σεμινάριο Ιατρικής Βουνού

19 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου- Κοπή πίτας Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων και τιμητική διάκριση Αθανασίας και Ηλία Ντζιώρα

19 - 03 - 2018

Δελτίο τύπου-Παρουσίαση βιβλίου «Είμαστε πια Πρωταθλητές»

19 - 03 - 2018

Ωράριο Λειτουργίας Μουσείου Κορυσχάδων

19 - 03 - 2018

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 03 - 2018

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 03 - 2018

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

15 - 03 - 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια φακέλων και αποστολής αλληλογραφίας και τελών Δήμου Καρπενησίου

14 - 03 - 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης

13 - 03 - 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

12 - 03 - 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου

12 - 03 - 2018

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 03 - 2018

Κλειστός ο δρόμος για το ανατολικό Παπαρούσι

8 - 03 - 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας

8 - 03 - 2018

Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

7 - 03 - 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

6 - 03 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2018

5 - 03 - 2018

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 03 - 2018

Πρόσκληση- κάλεσμα Μποτσάρεια 2018

28 - 02 - 2018

Κλειστός ο δρόμος προς Παπαρούσι

28 - 02 - 2018

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

27 - 02 - 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου

27 - 02 - 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας ακινήτου στην Τ.Κ. Κλαυσίου

27 - 02 - 2018

Λειτουργία σχολικών μονάδων 27/02/2018

26 - 02 - 2018

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2018

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 02 - 2018

Λειτουργία σχολικών μονάδων 26/02/2018

23 - 02 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Καρπενησίου

21 - 02 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων

19 - 02 - 2018

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 02 - 2018

24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς

15 - 02 - 2018

Λειτουργία Σχολείων 16/02/2018

15 - 02 - 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ

15 - 02 - 2018

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

12 - 02 - 2018

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 02 - 2018

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 02 - 2018

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 02 - 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την περίληψη διακήρυξης για την ενίσχυση του προσωπικού μαγειρείου της Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου

5 - 02 - 2018

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 02 - 2018

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο προς Χελιδόνα

1 - 02 - 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία

29 - 01 - 2018

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2018

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 01 - 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης

25 - 01 - 2018

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Δεκέμβριο του 2017

22 - 01 - 2018

Καταβολή Προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017

22 - 01 - 2018

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 01 - 2018

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 01 - 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

15 - 01 - 2018

Πρόσκληση σε βιωματικό εργαστήρι: Νέες μορφές τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης στο Καρπενήσι

15 - 01 - 2018

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 01 - 2018

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 - 01 - 2018

Ανακοίνωση για Τουρνουά Ακαδημιών 2018

8 - 01 - 2018

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 01 - 2018

Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

3 - 01 - 2018

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 01 - 2018

Κλειστά τα ταμεία του Δήμου Καρπενησίου

29 - 12 - 2017

Λειτουργία κεντρικού ΚΕΠ

28 - 12 - 2017

Προγράμματα «Άθληση για όλους»

28 - 12 - 2017

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 12 - 2017

Διακήρυξη του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ»

22 - 12 - 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

22 - 12 - 2017

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

21 - 12 - 2017

Ανακοίνωση λειτουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

21 - 12 - 2017

Ανακοίνωση λειτουργίας σχολείων

21 - 12 - 2017

Ανακοίνωση για λειτουργία σχολείων

19 - 12 - 2017

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 12 - 2017

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Νοέμβριο του 2017

12 - 12 - 2017

Διανομή νωπών κρεάτων

11 - 12 - 2017

«Ημέρα Προσφοράς και Αγάπης» Κοινωνικού Παντοπωλείου

11 - 12 - 2017

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 12 - 2017

Πίνακες κατάταξης Προγράμματος «Άθληση για όλους»

6 - 12 - 2017

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2017

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 12 - 2017

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 12 - 2017

Διανομή νωπών κρεάτων

4 - 12 - 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2017

28 - 11 - 2017

Ντοκιμαντέρ στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

28 - 11 - 2017

Ημερίδα παρουσίασης Κοινωνικών Δομών του Δήμου 29 Νοεμβρίου 2017

27 - 11 - 2017

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 11 - 2017

Διανομή τροφίμων

22 - 11 - 2017

Ανακοίνωση για επαναληπτική δημοπρασία

22 - 11 - 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

21 - 11 - 2017

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 11 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Οκτώβριο του 2017

20 - 11 - 2017

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 11 - 2017

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 11 - 2017

Πρόσληψη ενός Εργάτη Γενικών Καθηκόντων

15 - 11 - 2017

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας για διάστημα δύο μηνών

14 - 11 - 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

13 - 11 - 2017

Μίσθωμα επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων για το έτος 2016

13 - 11 - 2017

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 11 - 2017

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2017

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 11 - 2017

Ανακοίνωση αναβολής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου

1 - 11 - 2017

Σεμινάριο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες

27 - 10 - 2017

Δημοπρασία για μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης

25 - 10 - 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού

25 - 10 - 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια pellet ξύλου

25 - 10 - 2017

Ανακοίνωση

25 - 10 - 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018»

25 - 10 - 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

24 - 10 - 2017

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2017

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2017

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ»

11 - 10 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 10 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2017

11 - 10 - 2017

Πρόσληψη ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων για 2 μήνες

10 - 10 - 2017

Ημερίδα παρουσίασης κοινωνικών δομών στις 14 Οκτωβρίου 2017

10 - 10 - 2017

Γιορτή Κάστανου 15 Οκτωβρίου 2017 στην Αγία Τριάδα

9 - 10 - 2017

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 10 - 2017

Ανακοίνωση για φιλοξενία ζώου

5 - 10 - 2017

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

4 - 10 - 2017

Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου σχολικής κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

2 - 10 - 2017

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 10 - 2017

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 09 - 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ

27 - 09 - 2017

Ανακοίνωση για το Κολυμβητήριο

27 - 09 - 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή ΤΚ Δομιανών

27 - 09 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών

25 - 09 - 2017

Ανακοίνωση στα πλαίσια της πρόσκλησης χορήγησης πρόσθετων Αξιών Τοποθέτησης – Vouchers

22 - 09 - 2017

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2017

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2017

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 09 - 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

20 - 09 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2017

18 - 09 - 2017

Ανακοίνωση

18 - 09 - 2017

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 09 - 2017

Ανακοίνωση για Παιδικούς Σταθμούς

11 - 09 - 2017

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2017

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 09 - 2017

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 09 - 2017

Αποτελέσματα και ημερομηνίες προσέλευσης παιδιών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό Έτος 2017-2018

29 - 08 - 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ»

28 - 08 - 2017

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 08 - 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2017

23 - 08 - 2017

Διακήρυξη όρων Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φουρνάς

22 - 08 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2017

22 - 08 - 2017

Ρύθμιση οφειλών

21 - 08 - 2017

Δράση » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

18 - 08 - 2017

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 08 - 2017

8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 08 - 2017

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 08 - 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

16 - 08 - 2017

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 08 - 2017

Αυξημένος Κίνδυνος πυρκαγιάς

10 - 08 - 2017

Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

8 - 08 - 2017

Διανομή πορτοκαλιών για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

8 - 08 - 2017

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 08 - 2017

Διανομή φρούτων για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

1 - 08 - 2017

Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών

1 - 08 - 2017

Διανομή φρούτων για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

31 - 07 - 2017

Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά

31 - 07 - 2017

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 07 - 2017

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 07 - 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

24 - 07 - 2017

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 07 - 2017

«Βουνο…παιχνιδίσματα» Πρόγραμμα τελευταίας εβδομάδας

23 - 07 - 2017

Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου Σχολικού Έτους 2017- 2018

21 - 07 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2017

19 - 07 - 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Συντήρηση Οχημάτων και μηχανημάτων»

18 - 07 - 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

18 - 07 - 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

18 - 07 - 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

17 - 07 - 2017

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 07 - 2017

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 07 - 2017

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 07 - 2017

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

13 - 07 - 2017

ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ 2017 ( Πρόγραμμα εκδηλώσεων)

12 - 07 - 2017

Ανακοίνωση αλλαγής προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα»

9 - 07 - 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα. Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας 2ης περιόδου

7 - 07 - 2017

Καρπενήσι Mountainball 3on3 21 και 22 Ιουλίου 2017

6 - 07 - 2017

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2017

Αποτελέσματα για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

1 - 07 - 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας νέας περιόδου

30 - 06 - 2017

Aνακοίνωση για αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Γεύματα Αγάπης

29 - 06 - 2017

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

29 - 06 - 2017

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 06 - 2017

Διανομή φρούτων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ

28 - 06 - 2017

Διανομή τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

27 - 06 - 2017

Ανακοίνωση αλλαγής προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

26 - 06 - 2017

Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου στις 27.6.2017

26 - 06 - 2017

Υπενθύμιση για παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

26 - 06 - 2017

Υπενθύμιση για Ζώο με Λεϊσμανίαση

26 - 06 - 2017

Εξόδιος ακολουθία Κώστα Λιάπη

26 - 06 - 2017

Ετήσια εμποροπανήγυρη 2017

25 - 06 - 2017

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2017

Βαθιά θλίψη

25 - 06 - 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα- Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας

23 - 06 - 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ»

23 - 06 - 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

21 - 06 - 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών»

21 - 06 - 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

21 - 06 - 2017

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

21 - 06 - 2017

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 06 - 2017

Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

19 - 06 - 2017

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 06 - 2017

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 06 - 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα- Πρόγραμμα εβδομάδας

16 - 06 - 2017

Πρόσκληση για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017

15 - 06 - 2017

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

15 - 06 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2017

15 - 06 - 2017

Πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3μηνης διάρκειας

15 - 06 - 2017

Ζώο με λεϊσμανίαση

14 - 06 - 2017

Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα»

14 - 06 - 2017

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 06 - 2017

Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

13 - 06 - 2017

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

13 - 06 - 2017

Το Καρπενήσι στην κορυφή του κόσμου- Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Καρπενησίου

8 - 06 - 2017

Παράταση αιτήσεων για τη δράση » Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2017-2018″

7 - 06 - 2017

Ευχαριστίες στους κατοίκους Τ.Κ. Φουρνά

7 - 06 - 2017

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 06 - 2017

Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες!

5 - 06 - 2017

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 06 - 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων

1 - 06 - 2017

Πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων

31 - 05 - 2017

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 05 - 2017

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

30 - 05 - 2017

Κάλεσμα εθελοντών για τα «Μποτσάρεια 2017»

30 - 05 - 2017

Ανακοίνωση

30 - 05 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

25 - 05 - 2017

Ανακοίνωση για Κοινωνικό Παντοπωλείο

25 - 05 - 2017

Πρόγραμμα » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018″

23 - 05 - 2017

Κλειστή η οδός Εθνικής Αντιστάσεως 24/05/2017

22 - 05 - 2017

Προνοιακά επιδόματα

22 - 05 - 2017

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 05 - 2017

Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

19 - 05 - 2017

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΜΥΛΟΙ’ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»

18 - 05 - 2017

73η Επέτειος από την Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Κορυσχάδων

16 - 05 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2017

16 - 05 - 2017

Αιτήσεις συμμετοχής για τον δημοτικό λαχανόκηπο

16 - 05 - 2017

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 05 - 2017

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 05 - 2017

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 05 - 2017

Διακήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»

11 - 05 - 2017

Γνωστοποίηση- Πρόσκληση κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για τη ΣΟΧ1/2017

10 - 05 - 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη περιοχή Κεφαλόβρυσο

10 - 05 - 2017

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ 2/2017

10 - 05 - 2017

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ1/2017

10 - 05 - 2017

1ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ CITY CHALLENGE – CROWDHACKATHON #SMARTCITY

9 - 05 - 2017

Ανακοίνωση προς τις ωφελούμενες της δράσης » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » έτους 2017-2018

9 - 05 - 2017

Λειτουργία Κολυμβητηρίου λόγω διεξαγωγής Final 4

8 - 05 - 2017

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 05 - 2017

«Γνωριμία με τα μανιτάρια της Ευρυτανίας » από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2 - 05 - 2017

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2017

26 - 04 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων

25 - 04 - 2017

Ανακοίνωση για αποζημιώσεις από παγετό και χαλαζόπτωση

25 - 04 - 2017

Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

25 - 04 - 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ. Κ. Καρπενησίου

24 - 04 - 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ»

24 - 04 - 2017

Προκήρυξη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»

24 - 04 - 2017

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 04 - 2017

7ο Τουρνουά Μπάσκετ

20 - 04 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2017

18 - 04 - 2017

Προκήρυξη για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

18 - 04 - 2017

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 04 - 2017

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 04 - 2017

Προκήρυξη για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου»

17 - 04 - 2017

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 04 - 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών στο Δήμο Καρπενησίου

11 - 04 - 2017

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Ε. Δομνίστας Δ. Καρπενησίου Π. Ε. Ευρυτανίας

10 - 04 - 2017

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 04 - 2017

Προκήρυξη για το έργο «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου»

7 - 04 - 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών συσκευών μηχανογράφησης

5 - 04 - 2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προυπολογισμού 50.000ευρώ με το ΦΠΑ

5 - 04 - 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων για την Δημοτική Φιλαρμονική

5 - 04 - 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας

5 - 04 - 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το » Κοινωνικό Παντοπωλείο»

4 - 04 - 2017

Αναβολή διανομής πορτοκαλιών

31 - 03 - 2017

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

30 - 03 - 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»

30 - 03 - 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

29 - 03 - 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΨΙΑΝΩΝ»

28 - 03 - 2017

Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής ενότητας Καρπενησίου

28 - 03 - 2017

Βελτίωση εγκαταστάσεων κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

28 - 03 - 2017

Δημοτική συγκοινωνία για τα χωριά 2017

28 - 03 - 2017

Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου το Πάσχα

27 - 03 - 2017

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»

24 - 03 - 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ»

24 - 03 - 2017

Η Ώρα της Γης 2017

23 - 03 - 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

23 - 03 - 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

22 - 03 - 2017

7ο Τουρνουά Μπάσκετ

20 - 03 - 2017

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2017

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 03 - 2017

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 03 - 2017

Κλειστή η Πρόνοια

16 - 03 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2017

15 - 03 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

15 - 03 - 2017

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 03 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση «Τουρνουά Ακαδημιών 2017»

8 - 03 - 2017

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων

8 - 03 - 2017

Ομιλία Καθηγητή κ. Ευθυμίου Λέκκα

8 - 03 - 2017

Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ

7 - 03 - 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

7 - 03 - 2017

Αίτηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου

6 - 03 - 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2016

6 - 03 - 2017

Λειτουργία ταμείου Δήμου Καρπενησίου 6-3-2017

2 - 03 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων

2 - 03 - 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ»

1 - 03 - 2017

Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων

1 - 03 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2017

1 - 03 - 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

28 - 02 - 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 02 - 2017

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2017

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 02 - 2017

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού τακτικής συντήρησης οχημάτων

24 - 02 - 2017

Λειτουργία ταμείου Δήμου Καρπενησίου

20 - 02 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 02 - 2017

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 02 - 2017

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 02 - 2017

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

13 - 02 - 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 02 - 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

9 - 02 - 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Δεκέμβριο του 2016

7 - 02 - 2017

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 02 - 2017

Προγράμματα » Άθληση για όλους»

2 - 02 - 2017

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

31 - 01 - 2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

31 - 01 - 2017

Λάδι χωρίς μεσάζοντες

30 - 01 - 2017

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 01 - 2017

Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου

27 - 01 - 2017

Ανακοίνωση για ζώο με άγνωστο ιδιοκτήτη

26 - 01 - 2017

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 26/01/2017

24 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 25/01/2017

24 - 01 - 2017

Νέο κύμα χιονοπτώσεων

24 - 01 - 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 01 - 2017

Πίνακες Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

24 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/01/2017

23 - 01 - 2017

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 23/01/2017

19 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 20/01/2017

19 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 19/01/2017

18 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 19/01/2017

17 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 18/01/2017

17 - 01 - 2017

3η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 01 - 2017

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

16 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 17/01/2017

16 - 01 - 2017

Τηλέφωνα επικοινωνίας για δήλωση προβλημάτων λόγω χιονιού

13 - 01 - 2017

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 01 - 2017

Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων για το οικονοµικό έτος 2017 του Δήµου Καρπενησίου

12 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων και Κολυμβητηρίου

11 - 01 - 2017

Λειτουργία Κολυμβητηρίου 11/01/2017

11 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 12/01/2017

11 - 01 - 2017

Αναβολή σεμιναρίου πρώτων βοηθειών

11 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 11/01/2017

10 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων 11/01/2017

10 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων ενόψει επιδείνωσης του καιρού

9 - 01 - 2017

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

9 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων ενόψει παγετού

9 - 01 - 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 01 - 2017

Λειτουργία σχολικών μονάδων ενόψει παγετού

8 - 01 - 2017

Δελτίο τύπου

5 - 01 - 2017

Μνημόνιο ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση φαινομένων πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο Καρπενησίου περιόδου 2016-2017

5 - 01 - 2017

Ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία

5 - 01 - 2017

Πίνακας κατάταξης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

4 - 01 - 2017

Εκπαιδευτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών Επιπέδου 1

2 - 01 - 2017

Ανακοίνωση έναρξης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2016-2017

28 - 12 - 2016

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 12 - 2016

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 12 - 2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 5/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

28 - 12 - 2016

Περίληψη Διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών»

22 - 12 - 2016

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 12 - 2016

Πρόσληψη προσωπικού

19 - 12 - 2016

Διανομή φρούτων

19 - 12 - 2016

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 12 - 2016

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2016

16 - 12 - 2016

Παράταση για το «Λάδι χωρίς μεσάζοντες»

13 - 12 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Νοέμβριο του 2016

12 - 12 - 2016

Διανομή φρούτων

9 - 12 - 2016

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 12 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

6 - 12 - 2016

Περίληψη διακήρυξης

6 - 12 - 2016

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας

5 - 12 - 2016

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 12 - 2016

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 12 - 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας »για το προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου

2 - 12 - 2016

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας Π.Φ.Α.

2 - 12 - 2016

Λάδι χωρίς μεσάζοντες

1 - 12 - 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας

30 - 11 - 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας

28 - 11 - 2016

47η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 11 - 2016

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 11 - 2016

Εκδήλωση -Ημερίδα για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

22 - 11 - 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου »

21 - 11 - 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού υλικού για τη συντήρηση κι επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

21 - 11 - 2016

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 11 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Οκτώβριο του 2016

17 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

16 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

15 - 11 - 2016

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 11 - 2016

Προκήρυξη πρόσληψης

14 - 11 - 2016

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 11 - 2016

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 11 - 2016

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 11 - 2016

43η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

8 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

7 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

4 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

4 - 11 - 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού

3 - 11 - 2016

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 11 - 2016

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 10 - 2016

42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2016

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2016

40η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2016

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 10 - 2016

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 10 - 2016

Δημόσιος Απολογισμός έτους 2015

19 - 10 - 2016

Εκμίσθωση κυλικείου Συνεδριακού Κέντρου

17 - 10 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016

12 - 10 - 2016

Διακήρυξη Δημοπρασίας

12 - 10 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 10 - 2016

Τουριστική προβολή στην Πάτρα

7 - 10 - 2016

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 10 - 2016

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης της εκμεταλλεύσεως χώρου αμμοληψίας στη θέση «Αβζιά» ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Φραγκιστας Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας

7 - 10 - 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

6 - 10 - 2016

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 10 - 2016

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

4 - 10 - 2016

Philoxenia 2016

4 - 10 - 2016

Γιορτή Κάστανου

4 - 10 - 2016

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

30 - 09 - 2016

Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 4/2016 του Δήμου Καρπενησίου για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

27 - 09 - 2016

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 09 - 2016

14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ) Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 09 - 2016

«Πάμε Καρπενήσι στην Ομόνοια»

23 - 09 - 2016

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2016

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για καθηγητές Φυσικής Αγωγής

21 - 09 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2016

20 - 09 - 2016

Πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

20 - 09 - 2016

«Πάμε Καρπενήσι στην Ομόνοια»

19 - 09 - 2016

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 09 - 2016

Χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» VOUCHERS

19 - 09 - 2016

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 09 - 2016

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: « Συναγωνιστής, Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»

15 - 09 - 2016

8η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 09 - 2016

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

13 - 09 - 2016

Κοινωνικό Φροντιστήριο

12 - 09 - 2016

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2016

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα Γεύματα Αγάπης και το Κοινωνικό Φροντιστήριο

7 - 09 - 2016

Ο Δήμος Καρπενησίου «πάει» Ρωσία

5 - 09 - 2016

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 09 - 2016

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων B΄τριμήνου έτους 2016

2 - 09 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5-ΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016

1 - 09 - 2016

Ημέρες προσέλευσης των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς

1 - 09 - 2016

Πάμε Καρπενήσι Στην Ομόνοια

1 - 09 - 2016

Έναρξη εγγραφών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

31 - 08 - 2016

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της ελληνικής επικράτειας

30 - 08 - 2016

Γνωστοποίηση Δημάρχου Καρπενησίου για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

30 - 08 - 2016

Πάμε Καρπενήσι στην Ομόνοια

29 - 08 - 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση για διάστημα δύο (2) μηνών

29 - 08 - 2016

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2016

25 - 08 - 2016

Έναρξη εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

25 - 08 - 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

24 - 08 - 2016

Συγχαρητήρια

24 - 08 - 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

24 - 08 - 2016

Λαϊκές συνελεύσεις

23 - 08 - 2016

Ανακοίνωση

22 - 08 - 2016

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Κτημενίων Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας

22 - 08 - 2016

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 08 - 2016

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 08 - 2016

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 08 - 2016

hksdjgfdls

12 - 08 - 2016

Υποτροφίες σε σχολές του ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ.

12 - 08 - 2016

Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων δημοτικής ενότητας Καρπενησίου

9 - 08 - 2016

Δελτίο Τύπου

9 - 08 - 2016

«Μποτσάρεια 2016»

8 - 08 - 2016

Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

8 - 08 - 2016

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 08 - 2016

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 7905/13-7-2016 για την πλειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης της Εκμετάλλευσης Χώρου Αμμοληψίας.

4 - 08 - 2016

12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 08 - 2016

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2016

3 - 08 - 2016

Η αυθεντική εμπειρία Διάθλου βρήκε τη θέση της στο Καρπενήσι!

2 - 08 - 2016

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Αύγουστο 2016

2 - 08 - 2016

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 07 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2016

28 - 07 - 2016

«Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο: «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

27 - 07 - 2016

Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου

26 - 07 - 2016

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» .

25 - 07 - 2016

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 07 - 2016

Πρόσκληση για τα «Μποτσάρεια 2016».

21 - 07 - 2016

Αποτελέσματα των παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου

21 - 07 - 2016

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 07 - 2016

Διανομή προϊόντων μέσω του προγράμματος του ΤΕΒΑ.

18 - 07 - 2016

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 07 - 2016

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 07 - 2016

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 07 - 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 01/08/2016 μέχρι 31/07/2017»

14 - 07 - 2016

Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου για την πρόσληψη ενός εργάτη μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια για το μήνα Ιούλιο 2016

11 - 07 - 2016

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 07 - 2016

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2016

28 - 06 - 2016

20ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου και 14ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών “Antonio Vivaldi”

28 - 06 - 2016

Πρόσληψη ενός οδηγού λεωφορείου Δ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών.

28 - 06 - 2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

28 - 06 - 2016

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 06 - 2016

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 06 - 2016

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 06 - 2016

Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 73.783,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%».

22 - 06 - 2016

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «Δοξιάδη» της Τ.Κ. Μικρού Χωριού.

22 - 06 - 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 4Α ελάτης, 4Β ελάτης, 4Γ ελάτης, 4Γ ελάτης, 3Β δρυός, 5 δρυός και 2 δρυός του δημοτικού δάσους «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ» Τ.Κ. Κλειτσού, Δ.Ε. Φουρνάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2016-2017.

22 - 06 - 2016

Πάμε Καρπενήσι, στην Ομόνοια

21 - 06 - 2016

Bike Odyssey 2016

21 - 06 - 2016

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 06 - 2016

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 06 - 2016

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων

14 - 06 - 2016

Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών

14 - 06 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2016

10 - 06 - 2016

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου.

10 - 06 - 2016

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στους Κορυσχάδες.

10 - 06 - 2016

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες της πυροπροστασίας.

10 - 06 - 2016

Πρόσληψη ενός εργάτη γενικών καθηκόντων μέχρι και 5 ημερομίσθια το μήνα.

7 - 06 - 2016

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 06 - 2016

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 06 - 2016

Προμήθεια radio-modems για την ασύρματη επικοινωνία των σταθμών ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου

2 - 06 - 2016

Συμμετοχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 50η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

2 - 06 - 2016

Εκδήλωση με θέμα «Το αντιβιοτικό χωρίς παρενέργειες (?)»

1 - 06 - 2016

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 06 - 2016

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

30 - 05 - 2016

Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου

30 - 05 - 2016

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αγ. Νικολάου στο Καρπενήσι λόγω κατασκευής εργασιών

30 - 05 - 2016

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

27 - 05 - 2016

Αιτήσεις εγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολ.έτος 2016-2017

25 - 05 - 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 05 - 2016

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 05 - 2016

23η έκθεση Mitt στη Μόσχα

25 - 05 - 2016

Ενθρόνιση νέου Μητροπολίτη

25 - 05 - 2016

Press group trip

25 - 05 - 2016

Ημερίδα για νέους αγρότες

25 - 05 - 2016

Διανομή επισιτιστικής βοήθειας

24 - 05 - 2016

Καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών

24 - 05 - 2016

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2016

24 - 05 - 2016

«Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης» με τίτλο: «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

23 - 05 - 2016

Έκθεση με θέμα «Συναγωνιστής. Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στους Κορυσχάδες Ευρυτανίας.

23 - 05 - 2016

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 05 - 2016

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκεπάστρων, για το έτος 2016

19 - 05 - 2016

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 05 - 2016

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

17 - 05 - 2016

Λάδι χωρίς μεσάζοντες

15 - 05 - 2016

Ευχές Δημάρχου Καρπενησίου για τις πανελλήνιες εξετάσεις

13 - 05 - 2016

Ανοιχτή Εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Α.μεΑ την Κυριακή 15 Μαίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου

12 - 05 - 2016

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 05 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2016

10 - 05 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2016

10 - 05 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016

10 - 05 - 2016

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2016

10 - 05 - 2016

Εξασφάλιση χρηματοδότησης και προέγκριση δημοπράτησης των υποέργων της πράξης «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» συνολικού ύψους 922.500€ με ΦΠΑ από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)

10 - 05 - 2016

Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δίαθλου στο Καρπενήσι “Energy Duathlon Karpenissi 2016”

10 - 05 - 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Α )Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς & Β) Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς

10 - 05 - 2016

Ανακοίνωση για την κυκλοφορία της οδού Ζηνοπούλου

6 - 05 - 2016

Κάλεσμα εθελοντών- Μποτσάρεια 2016

5 - 05 - 2016

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 04 - 2016

Ενημέρωση για τη διενέργεια του υπ’αριθμ. 4795/19-4-2016 πρόχειρου διαγωνισμού

27 - 04 - 2016

Ανακοίνωση για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στις Κορυσχάδες

27 - 04 - 2016

Ενημέρωση για τη διενέργεια του υπ’αριθμ. 4795/19-4-2016 πρόχειρου διαγωνισμού

26 - 04 - 2016

Ευχές του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Σουλιώτη

20 - 04 - 2016

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

20 - 04 - 2016

Α) Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, Β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, Γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier)

19 - 04 - 2016

Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου

19 - 04 - 2016

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 04 - 2016

Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας για το 2016

18 - 04 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

18 - 04 - 2016

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 04 - 2016

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 04 - 2016

Ανακοίνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για τους Αγρότες

15 - 04 - 2016

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος και συγκεκριμένα για την ομάδα Ζ-ελαιόλαδο

12 - 04 - 2016

Περιβαλλοντική δράση “Let’ s do it Greece”

11 - 04 - 2016

Ανακοίνωση

11 - 04 - 2016

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

11 - 04 - 2016

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 04 - 2016

Διαπολιτισμικότητα, εκπαίδευση και ειδική αγωγή

8 - 04 - 2016

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη

7 - 04 - 2016

Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα αυτισμού

6 - 04 - 2016

Ανακοίνωση για τα προγράμματα «Άσκηση Ενηλίκων»και «Παιδί και Αθλητισμός» στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς

4 - 04 - 2016

Αθλητισμός και παιδί

4 - 04 - 2016

6ο Τουρνουά Μπασκετ

4 - 04 - 2016

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 04 - 2016

Χρυσός Πανελληνιονίκης εις διπλούν ο Γιάννης Αντωνίου

30 - 03 - 2016

Δεύτερη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

29 - 03 - 2016

Meat Place Tour 2016

29 - 03 - 2016

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 03 - 2016

Παιδικές κατασκηνώσεις του Υ.Α.Α. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

23 - 03 - 2016

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016

22 - 03 - 2016

Τα τμήματα «Άσκηση ενηλίκων», «Άσκηση ατόμων με αναπηρία» και «Αθλητισμός και Παιδί»

18 - 03 - 2016

Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2016

17 - 03 - 2016

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 03 - 2016

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 03 - 2016

Ανάρτηση τευχών που αφορά τον διαγωνισμό: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

15 - 03 - 2016

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2015

13 - 03 - 2016

Χαιρετισμός του Δημάρχου για το νέο Μητροπολίτη Καρπενησίου

11 - 03 - 2016

Ανακοίνωση

9 - 03 - 2016

Πρωτοβουλία συγκέντρωσης φαρμακευτικού υλικού και τροφίμων για τις ανθρωπιστικές δράσεις των γιατρών του κόσμου από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

9 - 03 - 2016

Διανομή μήλων

8 - 03 - 2016

Ανακοίνωση

8 - 03 - 2016

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 03 - 2016

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου

2 - 03 - 2016

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017

2 - 03 - 2016

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 03 - 2016

Εγγραφή στο περιφερειακό μητρώο φορέων εκμετάλλευσης & περιφερειακό μητρώο εμπόρων

1 - 03 - 2016

Νέα τμήματα στο ΚΔΒΜ

1 - 03 - 2016

Ορεινές Απόκριες 2016

1 - 03 - 2016

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 02 - 2016

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 02 - 2016

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2016

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

23 - 02 - 2016

Πρόγραμμα Δημοτικού Κινηματογράφου 2016

23 - 02 - 2016

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις με σχέση έμμισθης εντολής

23 - 02 - 2016

Πρόσληψη (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

22 - 02 - 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 02 - 2016

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων( ΜΠΕ) του έργου «Οριοθέτηση Καρπενησιώτη στην περιοχή ΕΕΛ και αντλιοστασίων Δ.Ε. Ποταμιάς»

18 - 02 - 2016

Πραγματικότητα οι ηλεκτρονικές πληρωμές στο Δήμο Καρπενησίου. Οι λογαριασμοί θα εξοφλούνται σε 14 τράπεζες, μέσω ίντερνετ αλλά και μέσω τηλεφώνου

17 - 02 - 2016

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών,

15 - 02 - 2016

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 02 - 2016

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 02 - 2016

Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

8 - 02 - 2016

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

5 - 02 - 2016

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 02 - 2016

Διαβούλευση εν όψει των Αποκρεών

3 - 02 - 2016

Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών του Δήμου Καρπενησίου

2 - 02 - 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες

2 - 02 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 02 - 2016

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 01 - 2016

Προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καύσιμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων) του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών του πρόσωπων για το έτος 2016

28 - 01 - 2016

Διανομή επισιτιστικής βοήθειας

28 - 01 - 2016

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου: α)για τη Μαθητική Εστία και β)για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου

26 - 01 - 2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16500/2015 Απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης του προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/Β/2015 & ΦΕΚ 2335/Β/15-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

26 - 01 - 2016

Ανακοίνωση

25 - 01 - 2016

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 01 - 2016

Δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Δήµου Καρπενησίου για το µήνα Δεκέμβριο του 2015

21 - 01 - 2016

Ανακοίνωση

20 - 01 - 2016

Ανακοίνωση για τα σχολεία

20 - 01 - 2016

Ανακοίνωση

20 - 01 - 2016

Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

20 - 01 - 2016

Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

19 - 01 - 2016

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

19 - 01 - 2016

Έναρξη τμημάτων του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπενησίου

19 - 01 - 2016

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 01 - 2016

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 01 - 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Τουρνουά Ακαδημιών»

18 - 01 - 2016

Ανακοίνωση για σχολεία, 19/1/2016

18 - 01 - 2016

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 01 - 2016

Ανακοίνωση

13 - 01 - 2016

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017

11 - 01 - 2016

Ευχές για καλή χρονιά

11 - 01 - 2016

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 12 - 2015

Ανακοίνωση για τα ταμεία του Δήμου

29 - 12 - 2015

54η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 12 - 2015

Φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης

24 - 12 - 2015

Πίνακες κατάταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 3/2015

24 - 12 - 2015

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπενησίου

23 - 12 - 2015

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την περίοδο 2015-2016

22 - 12 - 2015

53η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 12 - 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

15 - 12 - 2015

Εφαρμογές ανάλυσης προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου

14 - 12 - 2015

Δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρπενησίου για το µήνα Νοέµβριο του 2015

11 - 12 - 2015

15η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 12 - 2015

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2015

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας

9 - 12 - 2015

Συγκέντρωση ειδών ένδυσης- υπόδησης και κλινοσκεπάσματα για τους πρόσφυγες

9 - 12 - 2015

Διανομή επισιτιστικής βοήθειας

8 - 12 - 2015

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου χρονικής διάρκειας

7 - 12 - 2015

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 12 - 2015

Πρόσκληση του Κ.Δ.Β.Μ. για την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο του 2015

2 - 12 - 2015

Οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων για το οικονοµικό έτος 2016 του ∆ήµου Καρπενησίου

30 - 11 - 2015

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

26 - 11 - 2015

Υποστήριξη του Δήμου Δελφών ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

25 - 11 - 2015

Κάλεσμα για συλλογή ειδών ένδυσης και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

25 - 11 - 2015

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών και λοιπών υλικών για τη συντήρηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης πόλης Καρπενησίου

24 - 11 - 2015

Ανακοίνωση

24 - 11 - 2015

Ελαιόλαδο χωρίς μεσάζοντες

23 - 11 - 2015

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2015

Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο και διανομή πετρελαίου καυσόξυλων

19 - 11 - 2015

Λάδι χωρίς μεσάζοντες

18 - 11 - 2015

49η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 11 - 2015

Απόφαση χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών του Φεβρουαρίου 2015

16 - 11 - 2015

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπενησίου

16 - 11 - 2015

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

16 - 11 - 2015

14η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 11 - 2015

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 11 - 2015

Περίληψη Διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

11 - 11 - 2015

Τουριστική Έκθεση Philoxenia 2015

10 - 11 - 2015

∆ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Δήµου Καρπενησίου για το µήνα Οκτώβριο του 2015

6 - 11 - 2015

Ανακοίνωση Ακύρωσης ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ »

6 - 11 - 2015

Περίληψη Διακήρυξης για την εργασία: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την χρονική περίοδο 2015- 2016»

5 - 11 - 2015

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων βρεφονηπιοκόμων κατηγορίας ΤΕ

3 - 11 - 2015

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ

3 - 11 - 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ»

2 - 11 - 2015

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 10 - 2015

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας χειριστή Μ.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

26 - 10 - 2015

Απόφαση Μεταβίβασης Αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου