Έτος:

1 - 02 - 2023

Πρόγραμμα Δημοτικού Κινηματογράφου 4/2-19/3/2023

30 - 01 - 2023

Προμήθεια μελανιών και τόνερ Δήμου Καρπενησίου

30 - 01 - 2023

Βελτίωση οδικής ασφάλειας υφιστάμενου οδικού δικτύου Καρπενησίου

27 - 01 - 2023

3η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 01 - 2023

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 01 - 2023

3η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 01 - 2023

2η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 01 - 2023

Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου

24 - 01 - 2023

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022

20 - 01 - 2023

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 01 - 2023

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της θέσης με κωδικό 301 «ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ» της ΣΟΧ 3/2022

13 - 01 - 2023

1η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 01 - 2023

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 01 - 2023

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έως πέντε (5) ημερομίσθια για το μήνα Ιανουάριο 2023

9 - 01 - 2023

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2023

3 - 01 - 2023

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

29 - 12 - 2022

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

28 - 12 - 2022

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 12 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανήματων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθήκων 2022-2023

23 - 12 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία

23 - 12 - 2022

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 12 - 2022

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB

19 - 12 - 2022

Ανακοίνωση για νέα προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης

19 - 12 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Οκτώβριο του 2022

19 - 12 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2022

19 - 12 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2022

16 - 12 - 2022

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2022

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2022

Πρόγραμμα Γιορτές Χειμώνα 2022-2023

5 - 12 - 2022

Αναβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

22η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

21η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 11 - 2022

Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 3-2022

25 - 11 - 2022

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 11 - 2022

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

18 - 11 - 2022

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2022

Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο από Άγιο Λεωνίδη προς το δρόμο Κλαυσί – Μουζίλο

16 - 11 - 2022

Αιτήσεις για το πρόγραμμα διανομής καυσόξυλων

14 - 11 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»

11 - 11 - 2022

47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 11 - 2022

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας TΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ

7 - 11 - 2022

46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 11 - 2022

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022

7 - 11 - 2022

Διακοπή ρεύματος Τρίτη 8 και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

4 - 11 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

4 - 11 - 2022

20η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2022

19η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2022

Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου

3 - 11 - 2022

45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2022

44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2022

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 10 - 2022

43η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 10 - 2022

18η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2022

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2022

41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2022

17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 10 - 2022

Διανομές μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

20 - 10 - 2022

Ανακοίνωση για κλείσιμο της οδού Χ.Τρικούπη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

20 - 10 - 2022

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο εκπόνησης «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» του Δήμου Καρπενησίου

19 - 10 - 2022

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

19 - 10 - 2022

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2 ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

12 - 10 - 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

12 - 10 - 2022

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

12 - 10 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ»

11 - 10 - 2022

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη του Δήμου Καρπενησίου

11 - 10 - 2022

40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2022

39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 10 - 2022

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ

28 - 09 - 2022

Ανακοίνωση για διακοπή νερού την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

27 - 09 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»

26 - 09 - 2022

Εκτύπωση Κάρτας Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) των δικαιούχων Voucher της ΕΕΤΑΑ

22 - 09 - 2022

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2022

16η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

15η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 09 - 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Προμήθεια μελανιών Δήμου Καρπενησίου β΄ εξαμήνου »

15 - 09 - 2022

37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 09 - 2022

Πρόσκληση σε εθελοντές για την οργάνωση του ορεινού Αγώνα Δρόμου «Karpenissi Trail»

9 - 09 - 2022

36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2022

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 09 - 2022

Πρόσκληση σε χορηγούς για τη στήριξη του ορεινού Αγώνα Δρόμου «Karpenissi Trail»

5 - 09 - 2022

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις Lamia Expo 22 και 37η Philoxenia

2 - 09 - 2022

35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 09 - 2022

Έναρξη εγγραφών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

1 - 09 - 2022

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων B’ τριμήνου έτους 2022

1 - 09 - 2022

Οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ και προσκόμιση των VOUCHER στο Δημαρχείο

1 - 09 - 2022

Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας Δημοτικών Κοινοτήτων Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

29 - 08 - 2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών

26 - 08 - 2022

34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2022

Έναρξη Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

24 - 08 - 2022

Πίνακες κατάταξης βαθμολογίας υποψήφιων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές / στριες

24 - 08 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»

24 - 08 - 2022

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τα Voucher της ΕΕΤΑΑ και περίοδος ενστάσεων

22 - 08 - 2022

8η Εβδομάδα για τα «Βουνο…παιχνιδίσματα»

19 - 08 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2022

19 - 08 - 2022

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

12η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2022

19 - 08 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2022

16 - 08 - 2022

Νέα εβδομάδα για τα «Βουνο…παιχνιδίσματα»

12 - 08 - 2022

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 08 - 2022

32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 08 - 2022

Κλειστό το ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου το Σάββατο 13/08/2022

8 - 08 - 2022

6η εβδομάδα «Βουνο…παιχνιδίσματα»

5 - 08 - 2022

Αποστολή Αντιρρήσεων και Αιτήσεων διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων

5 - 08 - 2022

31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 08 - 2022

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν χορήγηση Voucher από την ΕΕΤΑΑ

3 - 08 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου»

2 - 08 - 2022

Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

1 - 08 - 2022

Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων

29 - 07 - 2022

30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 07 - 2022

Τοπολατρεία – Μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου

26 - 07 - 2022

Πρόγραμμα Βουνο….παιχνιδίσματα

25 - 07 - 2022

Βλάβες Ύδρευσης – Αποχέτευσης

25 - 07 - 2022

Εργασίες συντήρησης στο ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

22 - 07 - 2022

29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 07 - 2022

Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

19 - 07 - 2022

Πρόσκληση στις τοπικές επιχειρήσεις για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

19 - 07 - 2022

Διακοπή Υδροδότησης 20/7/2022

15 - 07 - 2022

Βαρκάδα στη Λίμνη Κρεμαστών

15 - 07 - 2022

28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 07 - 2022

Πρόγραμμα «Βουνοπαιχνιδίσματα» 2ης εβδομάδας

11 - 07 - 2022

11η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 07 - 2022

27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2022

1o Sterea Run – Night Run Karpenisi

5 - 07 - 2022

Βasketball Camp με τον Νίκο Οικονόμου 25-30 Ιουλίου 2022

5 - 07 - 2022

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

4 - 07 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την: Α. Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο την κακοκαιρία και Β. Μίσθωσης μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία

4 - 07 - 2022

Πρόγραμμα «Βουνοπαιχνιδίσματα» 1ης εβδομάδας

1 - 07 - 2022

Aνακοίνωση

1 - 07 - 2022

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 07 - 2022

26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 07 - 2022

10η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 06 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας

30 - 06 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

28 - 06 - 2022

25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 06 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

17 - 06 - 2022

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 06 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2022

15 - 06 - 2022

Αίτηση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δήμου Καρπενησίου έτους 2022

15 - 06 - 2022

Επανάληψη ανάθεσης για «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

15 - 06 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

10 - 06 - 2022

23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2022

22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 06 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την πράξη« Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου»

8 - 06 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον «Εξοπλισμό Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας»

8 - 06 - 2022

Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων

8 - 06 - 2022

Περίληψη Διακήρυξης Γ’ ́Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

7 - 06 - 2022

«Βουνο…Παιχνιδίσματα» 2022 Summer camp

6 - 06 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς προσωπικού και δύο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμο Καρπενησίου»

3 - 06 - 2022

21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 06 - 2022

Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

2 - 06 - 2022

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022

31 - 05 - 2022

Ανακοίνωση για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

31 - 05 - 2022

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

30 - 05 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

27 - 05 - 2022

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών της Δ.ΥΠ.Α

27 - 05 - 2022

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022

27 - 05 - 2022

20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 05 - 2022

Δημοπρασία Εκποίησης Αδρανών Υλικών

26 - 05 - 2022

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

26 - 05 - 2022

Πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

25 - 05 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

25 - 05 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου VAN»

25 - 05 - 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»

24 - 05 - 2022

Πρόσκληση Συλλόγων για να συμπεριληφθούν στο έντυπο των Γιορτών Δάσους 2022

24 - 05 - 2022

«Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς»

23 - 05 - 2022

Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου

20 - 05 - 2022

19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 05 - 2022

Προκήρυξη εκλογών του Σωματείου Ρουμελιωτών Βόρειας και Ανατολικής Αττικής

18 - 05 - 2022

Ανακοίνωση προληπτικών μέτρων μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

17 - 05 - 2022

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

16 - 05 - 2022

Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)

16 - 05 - 2022

Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2022-2023

15 - 05 - 2022

Τελετή Λήξης Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βελγικών Ποιμενικών FMBB 2022

13 - 05 - 2022

18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2022

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 05 - 2022

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Στάβλων

12 - 05 - 2022

Διακήρυξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου»

11 - 05 - 2022

Ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

10 - 05 - 2022

Τελετή έναρξης Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βελγικών Ποιμενικών FMBB 2022

10 - 05 - 2022

Διακηρύξεις εκποίησης αδρανών υλικών

9 - 05 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

9 - 05 - 2022

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 05 - 2022

#JobDay Αφετηρία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ξάδερφος Skywalker» Σάββατο 7 Μαΐου, 10:00-15:00

6 - 05 - 2022

17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 05 - 2022

Διακοπή υδροδότησης στην οδό Ζηνοπούλου 6/5/2022

3 - 05 - 2022

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας

3 - 05 - 2022

Κλειστός ο Παιδικός Σταθμός 3 και 4 Μαΐου λόγω εκτέλεσης εργασιών

29 - 04 - 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τους Ωφελούμενους -Δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ

29 - 04 - 2022

16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 04 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2022

27 - 04 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022

21 - 04 - 2022

Πρόσκληση για ορκωμοσία και κατάληψη κενής έδρας στο Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας λόγω παραίτησης

19 - 04 - 2022

Πασχαλινές ευχές Δημάρχου Καρπενησίου

18 - 04 - 2022

18 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

15 - 04 - 2022

15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 04 - 2022

ΕΚΔΟΣΗ Η΄ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

13 - 04 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

8 - 04 - 2022

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 04 - 2022

14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 04 - 2022

Ανακοίνωση για τους δασωθέντες αγρούς(Αγροτεμάχια με χαρακτηρισμό ΑΔ στους δασικούς χάρτες)

7 - 04 - 2022

Πρόσκληση σε χορηγούς για τη στήριξη του ορεινού Αγώνα Δρόμου «Karpenissi Trail»

6 - 04 - 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

4 - 04 - 2022

Περίληψη της υπ’ αρ. 275/2022 κλήσεως και αιτήσεως του Ιδρύματος Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου

4 - 04 - 2022

Προσωρινή διακοπή εκπομπής σήματος στο Κρίκελλο

1 - 04 - 2022

13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2022

Αλλαγή λειτουργίας του ΚΕΠ Αγίας Τριάδας

24 - 03 - 2022

12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2022

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 03 - 2022

Πρόσκληση για τη μουσικοθεατρική παράσταση – αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

20 - 03 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 21/03/2022

18 - 03 - 2022

11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 03 - 2022

Δημοτικός Κινηματογράφος – «Σμύρνη μου αγαπημένη»

15 - 03 - 2022

Επαναλειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

11 - 03 - 2022

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

11 - 03 - 2022

10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 03 - 2022

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς, λίμνες, κλπ. της ΠΕ Ευρυτανίας

10 - 03 - 2022

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 25/02/22 – 28/02/22

10 - 03 - 2022

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 03 - 2022

Λειτουργία σχολείων στη Δ.Ε. Φουρνάς 10 & 11/3/2022

9 - 03 - 2022

Ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες του πολέμου στην Ουκρανία

8 - 03 - 2022

Διανομή προϊόντων για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) – ΤΕΒΑ

8 - 03 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2022

4 - 03 - 2022

Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2019»

4 - 03 - 2022

9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 03 - 2022

Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-2024)

2 - 03 - 2022

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2021

2 - 03 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 2/3/2022

1 - 03 - 2022

Προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2022

28 - 02 - 2022

Τηλεοπτικό μήνυμα προστασίας από σεισμό για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής

25 - 02 - 2022

8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 02 - 2022

Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Δικτυακών Δήμου Καρπενησίου

22 - 02 - 2022

Προμήθεια Λογισμικού Δήμου Καρπενησίου

22 - 02 - 2022

Προμήθεια toner Δήμου Καρπενησίου

18 - 02 - 2022

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 02 - 2022

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

15 - 02 - 2022

Κλειστή η μικρή δεξαμενή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

11 - 02 - 2022

6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 02 - 2022

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 02 - 2022

Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου

9 - 02 - 2022

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 27/01/22 – 30/01/22

8 - 02 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 9/2/2022

8 - 02 - 2022

The Black Bachelor 12 & 13 Φεβρουαρίου 2022

8 - 02 - 2022

Δημοτικός Κινηματογράφος Φεβρουάριος 2022

8 - 02 - 2022

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

8 - 02 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 8/2/2022

4 - 02 - 2022

Τροποποίηση της Προκήρυξης 13Κ/2021 και παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής

4 - 02 - 2022

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου και σήμερα 4/2/2022

4 - 02 - 2022

5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 02 - 2022

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου 3/2/2022

2 - 02 - 2022

Μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο από την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας

2 - 02 - 2022

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου

2 - 02 - 2022

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

1 - 02 - 2022

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος.

30 - 01 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 31/01/2022

28 - 01 - 2022

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 01 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 26/01/2022

25 - 01 - 2022

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

25 - 01 - 2022

Ανακοίνωση για τους δικαιούχους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022

24 - 01 - 2022

Kλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καρπενησίου στις 25 Ιανουαρίου 2022

24 - 01 - 2022

Λειτουργία σχολικών μονάδων 25/01/2022

24 - 01 - 2022

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

21 - 01 - 2022

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2022

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 01 - 2022

3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 01 - 2022

Προγράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022

14 - 01 - 2022

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 01 - 2022

Λειτουργία σχολείων 14/1/2022

13 - 01 - 2022

Κλειστό και στις 13/1/2022 το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

13 - 01 - 2022

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους» περιόδου 2021-22

12 - 01 - 2022

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2022

12 - 01 - 2022

Λειτουργία σχολείων 13/1/2022

12 - 01 - 2022

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου 12/1/2022 λόγω κακοκαιρίας

11 - 01 - 2022

Κλειστά τα σχολεία 12-1-2022 λόγω καιρικών συνθηκών

11 - 01 - 2022

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

11 - 01 - 2022

Απόφαση Δημάρχου Καρπενησίου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

10 - 01 - 2022

Εγγραφές ενηλίκων στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

5 - 01 - 2022

1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 12 - 2021

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 12 - 2021

Εορταστικό Ωράριο Λειτουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

24 - 12 - 2021

57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 12 - 2021

Ευχές Δημάρχου Καρπενησίου

24 - 12 - 2021

Γιορτές Χειμώνα 2021 σύμφωνα με τα νέα μέτρα

21 - 12 - 2021

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 12 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» 2021-2022

20 - 12 - 2021

17η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 12 - 2021

56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 12 - 2021

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2021

17 - 12 - 2021

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2021

17 - 12 - 2021

Λειτουργία Δημοτικής Αγοράς ενόψει των γιορτών

16 - 12 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

15 - 12 - 2021

Πρόσκληση για ορκωμοσία και κατάληψη κενής έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης

14 - 12 - 2021

Πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες για δωρεάν διανομή των διαφημιστικών τους φυλλαδίων στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου

14 - 12 - 2021

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου άρθρου 37 του Ν. 3421/2005

14 - 12 - 2021

Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων δημοτικού σταθμού οχημάτων Δήμου Καρπενησίου»

14 - 12 - 2021

Νέα Διακήρυξη όρων Δημοπρασίας για την εκμίσθωση μικρού για την εκμίσθωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στο Παλαιό Μικρό Χωριό

13 - 12 - 2021

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 12 - 2021

Αναδιαμόρφωση σημερινής εκδήλωσης με τίτλο: «Άναμμα χριστουγεννιάτικων δέντρων» στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου

10 - 12 - 2021

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου

10 - 12 - 2021

Έντονα καιρικά φαινόμενα – Παράκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

10 - 12 - 2021

Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού

10 - 12 - 2021

Πρόγραμμα Γιορτών Χειμώνα 2021-22

10 - 12 - 2021

55η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2021

Πίνακας εκτιμήσεων ζημιών από ζημιογόνο αίτιο παγετός της 10ης Απριλίου 2021 σε καλλιέργειες παραγωγών καρυδιών της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου

9 - 12 - 2021

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου,Δομνίστας – Ροσκάς, στο τμήμα Καστανούλα Ψιανών – Ροσκά.

8 - 12 - 2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

7 - 12 - 2021

Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

3 - 12 - 2021

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 12 - 2021

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καρπενησίου

3 - 12 - 2021

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 11 - 2021

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Παλαιό Μικρό Χωριό

30 - 11 - 2021

Αλλαγή στο πρόγραμμα των δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΕΟΔΥ 1/12/2021

29 - 11 - 2021

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

29 - 11 - 2021

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

26 - 11 - 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

25 - 11 - 2021

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 11 - 2021

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 11 - 2021

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

23 - 11 - 2021

Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

22 - 11 - 2021

Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Καρπενησίου υπό το καθεστώς των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

22 - 11 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

19 - 11 - 2021

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2021

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος προς Παπαρούσι

19 - 11 - 2021

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 11 - 2021

Εργασίες αναβάθμισης στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

12 - 11 - 2021

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 11 - 2021

«Σπουδά…ΖΩ» Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας

11 - 11 - 2021

Διακοπή καναλιών στην τηλεόραση 12/11/2021

11 - 11 - 2021

Τρόποι προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα

11 - 11 - 2021

Κλειστό λόγω εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

9 - 11 - 2021

Διακοπή καναλιών στην τηλεόραση 10/11/2021

5 - 11 - 2021

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 11 - 2021

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 11 - 2021

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2021

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2021

3 - 11 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

3 - 11 - 2021

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»

27 - 10 - 2021

Καμπάνια ενημέρωσης για τον Covid-19 και τον εμβολιασμό από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

25 - 10 - 2021

Ανακοίνωση διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ για 25/10/2021

22 - 10 - 2021

Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 2/2021

22 - 10 - 2021

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 10 - 2021

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 10 - 2021

Πρόγραμμα Κινητής Μονάδας Εμβολιασμού

21 - 10 - 2021

Διαβούλευση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Καρπενησίου

21 - 10 - 2021

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνου

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπενησίου

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση για ενοικίαση χριστουγεννιάτικου σπιτιού στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου για την περίοδο των Γιορτών

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις

18 - 10 - 2021

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Καρπενήσι

15 - 10 - 2021

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 10 - 2021

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4764/2020

14 - 10 - 2021

Διακοπή ρεύματος

12 - 10 - 2021

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας

11 - 10 - 2021

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για το Πρόγραμμα καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης

8 - 10 - 2021

47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 10 - 2021

Ανάκληση Απόφασης Δημάρχου

7 - 10 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον Παιδικό Σταθμό

6 - 10 - 2021

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Μοναστηρακίου – Παπαρουσίου

4 - 10 - 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του 2ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων Καρπενησίου

4 - 10 - 2021

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 από τη ΔΕΗ

1 - 10 - 2021

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 09 - 2021

Δρομολόγια Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Καρπενησίου

27 - 09 - 2021

Πρόγραμμα εμβολιασμού Κινητής Μονάδας στον Δήμο Καρπενησίου

24 - 09 - 2021

45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για αντικατάσταση απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

22 - 09 - 2021

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2021

Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

17 - 09 - 2021

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 09 - 2021

44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 09 - 2021

Αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες κατάταξης ΥΕ καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

14 - 09 - 2021

Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

10 - 09 - 2021

43η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 09 - 2021

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου – Ξενώνα στην Τ.Κ. Δομνίστας

7 - 09 - 2021

Ηλεκτρονική Προανάρτηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης του Δήμου Καρπενησίου

6 - 09 - 2021

Διακοπή νερού 6-9-2021

3 - 09 - 2021

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 09 - 2021

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 27/08/21 – 30/08/21

1 - 09 - 2021

Εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

31 - 08 - 2021

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2021

27 - 08 - 2021

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων ΥΕ καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

26 - 08 - 2021

Ανακοίνωση για την έναρξη των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

26 - 08 - 2021

41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2021

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2021

Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

23 - 08 - 2021

Ανακοίνωση προς τους κατόχους Voucher των προγραμμάτων: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», Έτους 2021-22

23 - 08 - 2021

Πρόγραμμα 8ης εβδομάδας «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

20 - 08 - 2021

Πίνακες κατάταξης υποψήφιων ΥΕ Καθαριστών/στριών

17 - 08 - 2021

Δηλώσεις συμμετοχής εθελοντών για το Ράλλυ Ακρόπολις

17 - 08 - 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για την: «Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο εθνικό δημοτικό στάδιο Καρπενησίου & προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου»

17 - 08 - 2021

Προσωρινά αποτελέσματα δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-22

16 - 08 - 2021

Πρόγραμμα 7ης εβδομάδας στα «Βουνο…παιχνιδίσματα»

16 - 08 - 2021

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2021

40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 08 - 2021

Αυξημένη ανάγκη για δωρεά αίματος

11 - 08 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

9 - 08 - 2021

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 08 - 2021

Πρόγραμμα 6ης εβδομάδας στα «Βουνο…παιχνιδίσματα»

6 - 08 - 2021

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 08 - 2021

39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 08 - 2021

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 23/7-26/7/2021

2 - 08 - 2021

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», για τον κύκλο περιόδου 2021-2022.

2 - 08 - 2021

38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 08 - 2021

Πρόγραμμα 5ης εβδομάδας «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

28 - 07 - 2021

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2021

23 - 07 - 2021

37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 07 - 2021

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-22» της ΕΕΤΑΑ

18 - 07 - 2021

Θερινός κινηματογράφος 2021

16 - 07 - 2021

Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2021

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2021

36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 07 - 2021

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 07 - 2021

Προμήθεια μελανιών Β’ Εξαμήνου για το Δήμο Καρπενήσιου

14 - 07 - 2021

Πληροφορίες για το KΔΑΠ Δήμου Καρπενησίου

14 - 07 - 2021

Προμήθεια ειδών προστασίας για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου

9 - 07 - 2021

Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας του Summer Camp «Βουνο…παιχνιδίσματα»

9 - 07 - 2021

Πίνακας Προσλαμβανόμενου προσωπικού για την Πυροπροστασία

9 - 07 - 2021

35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2021

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας «Βουνο…παιχνιδίσματα»

2 - 07 - 2021

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

2 - 07 - 2021

Πίνακας προσληπτέων στο Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

2 - 07 - 2021

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 07 - 2021

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 07 - 2021

34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 07 - 2021

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 07 - 2021

Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Προφήτη Ηλία 2 Ιουλίου 2021

1 - 07 - 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα»

30 - 06 - 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου»

29 - 06 - 2021

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ιανός»

29 - 06 - 2021

Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου – Υδρόμυλου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού

29 - 06 - 2021

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 18/6-21/6/2021

25 - 06 - 2021

Διεξαγωγή ετήσιας εμποροπανήγυρης Δήμου Καρπενησίου

25 - 06 - 2021

33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 06 - 2021

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 06 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

24 - 06 - 2021

Νέα τμήματα στο Πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

23 - 06 - 2021

Λευκές Περιοχές – Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

22 - 06 - 2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

18 - 06 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

18 - 06 - 2021

32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 06 - 2021

Εγγραφές στο ΚΔΑΠ του Δήμου Καρπενησίου 2021-2020

17 - 06 - 2021

Έναρξη Καλοκαιρινού Προγράμματος «Βουνο..Παιχνιδίσματα» Summer camp – Εγγραφές

14 - 06 - 2021

31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 06 - 2021

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου Β’ εξαμήνου

11 - 06 - 2021

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 06 - 2021

30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2021

29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 06 - 2021

Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας έτους 2021 Δήμου Καρπενησίου

4 - 06 - 2021

28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 06 - 2021

Παράταση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2021-22

2 - 06 - 2021

Διακοπή νερού στην περιοχή του Προφήτη Ηλία

1 - 06 - 2021

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο έτους 2021.

31 - 05 - 2021

Πρόγραμμα τμημάτων «Άθληση για Όλους»

31 - 05 - 2021

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2021

28 - 05 - 2021

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 05 - 2021

27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 05 - 2021

Προμήθεια Τροφίμων

26 - 05 - 2021

Διακοπή νερού στον Ξηριά

25 - 05 - 2021

Αιτήσεις για ένταξη στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου Β’ εξάμηνο 2021

24 - 05 - 2021

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

24 - 05 - 2021

26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 05 - 2021

Κλειστό για καλό σκοπό το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

21 - 05 - 2021

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 05 - 2021

Προμήθεια ζωοτροφών

20 - 05 - 2021

25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 05 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

19 - 05 - 2021

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 2021

14 - 05 - 2021

Ανακοίνωση σχετικά με την υδροδότηση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ενόψει εργασιών ύδρευσης

14 - 05 - 2021

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανός

14 - 05 - 2021

7η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2021

Ανακοίνωση υλοποίησης προγραμμάτων τηλεκατάρτισης

13 - 05 - 2021

23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 05 - 2021

Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2021-2022

7 - 05 - 2021

22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 05 - 2021

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου

29 - 04 - 2021

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

29 - 04 - 2021

21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 04 - 2021

Επανάληψη διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου

28 - 04 - 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

28 - 04 - 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου

22 - 04 - 2021

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22 - 04 - 2021

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 04 - 2021

20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2021

Υποβολή Αιτήσεων Αποζημίωσης Παραγωγών Δ.Κ. Καρπενησίου από τον παγετό της 15ης Απριλίου 2021

16 - 04 - 2021

19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 04 - 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

9 - 04 - 2021

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

9 - 04 - 2021

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 04 - 2021

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 04 - 2021

18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 04 - 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

6 - 04 - 2021

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

5 - 04 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

2 - 04 - 2021

17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 03 - 2021

Νέα παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

31 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης Covid 19 από τον ΕΟΔΥ

29 - 03 - 2021

16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2021

15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 03 - 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Προυσού

22 - 03 - 2021

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2020

22 - 03 - 2021

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2020

22 - 03 - 2021

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα « Ρύθμιση οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους

19 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

19 - 03 - 2021

14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

16 - 03 - 2021

Διακοπή νερού

12 - 03 - 2021

13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης Covid 19 από τον ΕΟΔΥ

9 - 03 - 2021

Λειτουργία 2ου Γυμνάσιου Καρπενησίου από 10 Μαρτίου 2021

9 - 03 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

8 - 03 - 2021

12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

7 - 03 - 2021

Αναστολή λειτουργίας 3ου Δημοτικού Σχολείου

5 - 03 - 2021

Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

5 - 03 - 2021

Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ν. 4738/2020)

5 - 03 - 2021

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 03 - 2021

11η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 03 - 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Προυσού

4 - 03 - 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Φουρνάς – ΔΕ Κτημενίων

4 - 03 - 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Δομνίστας

4 - 03 - 2021

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 03 - 2021

10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 03 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

3 - 03 - 2021

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Λυκείων από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

2 - 03 - 2021

Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ

26 - 02 - 2021

9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2021

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας

22 - 02 - 2021

8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 02 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

22 - 02 - 2021

Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων

19 - 02 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

18 - 02 - 2021

Λειτουργία σχολικών μονάδων 19-2-2021

18 - 02 - 2021

Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού

17 - 02 - 2021

Λειτουργία σχολικών μονάδων την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

16 - 02 - 2021

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

16 - 02 - 2021

Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω κακοκαιρίας

15 - 02 - 2021

Άμεση αντιμετώπιση κακοκαιρίας «Μήδεια» από τον Δήμο Καρπενησίου

15 - 02 - 2021

Λειτουργία των ΚΕΠ από 15 Φεβρουαρίου 2021

15 - 02 - 2021

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας

14 - 02 - 2021

Λειτουργία σχολικών μονάδων 15 & 16 Φεβρουαρίου 2021

13 - 02 - 2021

Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Καρπενησίου για την αντιμετώπιση της επερχόμενης κακοκαιρίας

12 - 02 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 από τον ΕΟΔΥ

12 - 02 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

12 - 02 - 2021

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 02 - 2021

Εγγραφή των αθλητικών συλλόγων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων

9 - 02 - 2021

Λειτουργία πλατφόρμας eservices για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών

9 - 02 - 2021

Δασικός χάρτης Ευρυτανίας

8 - 02 - 2021

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2021

8 - 02 - 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μελανιών για το Δήμο Καρπενησίου»

5 - 02 - 2021

6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 02 - 2021

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας

4 - 02 - 2021

Wifi4Eu στον Δήμο Καρπενησίου

1 - 02 - 2021

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 02 - 2021

5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 01 - 2021

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2021

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 01 - 2021

Απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση ¨κατά λέξη¨ καταγραφή συζητήσεων των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2021

28 - 01 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

28 - 01 - 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

26 - 01 - 2021

Πλατφόρμα καταγραφής αιτημάτων «Novoville»

25 - 01 - 2021

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2021

3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 στους επαγγελματίες οδηγούς από τον ΕΟΔΥ

22 - 01 - 2021

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 προς τους δημότες από τον ΕΟΔΥ

20 - 01 - 2021

Λειτουργία σχολικών μονάδων Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

19 - 01 - 2021

Λειτουργία σχολικών μονάδων Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

19 - 01 - 2021

Παράταση στην προθεσμία αιτήσεων για απαλλαγή δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων

19 - 01 - 2021

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Καρπενησίου για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Καρπενησίου

18 - 01 - 2021

Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

17 - 01 - 2021

Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παιδικών σταθμών Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

15 - 01 - 2021

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 01 - 2021

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 προς τους δημότες από τον ΕΟΔΥ

13 - 01 - 2021

Πρόσκληση στους επιχειρηματίες του τουρισμού για τη νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου

13 - 01 - 2021

Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης

12 - 01 - 2021

Πρόγραμμα εμβολιασμού Covid 19

12 - 01 - 2021

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

11 - 01 - 2021

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8 - 01 - 2021

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 12 - 2020

Συνεχίζονται τα δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 προς τους δημότες από τον ΕΟΔΥ

24 - 12 - 2020

Εγγραφή στο διαδικτυακό «Θεατρικό Παιγνίδι» της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

24 - 12 - 2020

62η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 12 - 2020

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

22 - 12 - 2020

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 προς τους δημότες από τον ΕΟΔΥ

18 - 12 - 2020

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 12 - 2020

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2020

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID 19 προς τους δημότες από τον ΕΟΔΥ

17 - 12 - 2020

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2020

61η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 12 - 2020

Ευχές Δημάρχου Καρπενησίου

16 - 12 - 2020

Διανομή ειδών καθαριότητας και παντοπωλείου από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

15 - 12 - 2020

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας αίτησης απαλλαγής δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων

14 - 12 - 2020

60η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 12 - 2020

Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου

11 - 12 - 2020

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 12 - 2020

59η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2020

Παράταση ισχύος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

9 - 12 - 2020

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε Καρπενησίου

9 - 12 - 2020

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

8 - 12 - 2020

Εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως μέσω του mykeplive

7 - 12 - 2020

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης «Αλκυόνη»

4 - 12 - 2020

58η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 12 - 2020

Μείωση μισθωμάτων για Οκτώβριο 2020 για μισθωτές δημοτικών ακινήτων

2 - 12 - 2020

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε.Καλαθοφόρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού

2 - 12 - 2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2 - 12 - 2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

1 - 12 - 2020

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 2020-2021

30 - 11 - 2020

Ανακοίνωση από τα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

27 - 11 - 2020

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 11 - 2020

57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 11 - 2020

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

24 - 11 - 2020

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

23 - 11 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2020 2021»

23 - 11 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020 2021».

20 - 11 - 2020

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 11 - 2020

56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 11 - 2020

Μήνυμα Δημάρχου Καρπενησίου

16 - 11 - 2020

55η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2020

Διακοπή Αστικής Συγκοινωνίας

13 - 11 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου»

13 - 11 - 2020

54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 11 - 2020

Γραμμή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης

13 - 11 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης «Αλκυόνη»

13 - 11 - 2020

Πρόσκληση για συμμετοχή νέων από τον Δήμο Καρπενησίου στη δράση της Επιτροπής » Ελλάδα 2021″, «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

11 - 11 - 2020

Αναστολή λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας και του Μαγειρείου της

11 - 11 - 2020

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού Οκτωβρίου 2020

10 - 11 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

10 - 11 - 2020

Τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή Δημότη 15455

10 - 11 - 2020

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

9 - 11 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2020

9 - 11 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Δήμου Καρπενησίου»

9 - 11 - 2020

Εσείς ΜΕΙΝΕΤΕ σπίτι – Εμείς ΜΕΝΟΥΜΕ δίπλα σας!

8 - 11 - 2020

Νέα περιοριστικά μέτρα στον Δήμο Καρπενησίου κατά του COVID 19

6 - 11 - 2020

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου

6 - 11 - 2020

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

6 - 11 - 2020

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 11 - 2020

Προγράμματα ¨Άθληση για όλους 2020-2021¨

2 - 11 - 2020

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 10 - 2020

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2020

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

27 - 10 - 2020

Προμήθεια σωλήνων άρδευσης και ειδών πυρόσβεσης

23 - 10 - 2020

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2020

Δρομολόγια Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Καρπενησίου

21 - 10 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Καρπενησίου »

19 - 10 - 2020

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου

19 - 10 - 2020

Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων (ακινήτων) του Δήμου Καρπενησίου

19 - 10 - 2020

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2020

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 10 - 2020

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 10 - 2020

Οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-21

14 - 10 - 2020

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Έτους 2020

12 - 10 - 2020

Πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Μεταναστών

12 - 10 - 2020

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 10 - 2020

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού προσωπικού

9 - 10 - 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Κλειτσού του Δήμου Καρπενησίου

8 - 10 - 2020

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης

5 - 10 - 2020

Για την προστασία από τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου

2 - 10 - 2020

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 10 - 2020

Εξυπηρέτηση δημοτών στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου χωρίς φυσική παρουσία.

29 - 09 - 2020

Σχετικά με τον επωφελέστερο τρόπο εκπλήρωσης του κοινωφελούς σκοπού του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου» με έδρα το Καρπενήσι, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

24 - 09 - 2020

Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικής Εστίας Δήμου Καρπενησίου

24 - 09 - 2020

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2020

Αιτήσεις για υδροδότηση στην περιοχή των Μύλων

22 - 09 - 2020

Εορτασμός του πολιούχου της πόλης μας Νεομάρτυρα Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτου

22 - 09 - 2020

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου

18 - 09 - 2020

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου

18 - 09 - 2020

Βελτίωση υποδομών Ασπροπύργου, Βελωτών, Εσωχωρίων, Σαρκίνης, Καταβόθρας, Αλεστίων

17 - 09 - 2020

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2020

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 09 - 2020

Κατάθεση θέσεων φορέων και συλλόγων για τις ανεμογεννήτριες στο «Πικροβούνι»

15 - 09 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2020

14 - 09 - 2020

Ευχές Δημάρχου Καρπενησίου για τη νέα σχολική χρονιά

11 - 09 - 2020

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 09 - 2020

Οριστικοί Πίνακες πλήρης και μερικής απασχόλησης σχολικών καθαριστριών

9 - 09 - 2020

Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»

8 - 09 - 2020

Αιτήσεις στο «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2020- 2021 από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

7 - 09 - 2020

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

7 - 09 - 2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

3 - 09 - 2020

Τελικοί Πίνακες επιτυχόντων της ΣΟΧ 2/2020

3 - 09 - 2020

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 09 - 2020

Κλειστό το Μουσείο Βουνού 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2020

2 - 09 - 2020

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2020

1 - 09 - 2020

Ορισμός διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

1 - 09 - 2020

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου

1 - 09 - 2020

Νέες εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

1 - 09 - 2020

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καρπενησίου από 1-9-2020 έως 31-8-2021

31 - 08 - 2020

Έναρξη Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

28 - 08 - 2020

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου

28 - 08 - 2020

Ευχετήριο μήνυμα Δημάρχου στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων

28 - 08 - 2020

Πρόσληψη ενός (1) χειριστή με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

27 - 08 - 2020

Εργαστηριακή εξέταση πόσιμου νερού για το Δήμο Καρπενησίου

27 - 08 - 2020

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 08 - 2020

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2020

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ για τους δικαιούχους Voucher στο ΚΔΑΠ του Δήμου Καρπενησίου

25 - 08 - 2020

Αιτήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων για χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

25 - 08 - 2020

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου

25 - 08 - 2020

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδισμάτων 9ης εβδομάδας

21 - 08 - 2020

Εγγραφή δικαιούχων Voucher της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21» στους Παιδικούς Σταθμούς

21 - 08 - 2020

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 08 - 2020

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 08 - 2020

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου

20 - 08 - 2020

Εργαστηριακή εξέταση πόσιμου νερού για το Δήμο Καρπενησίου

18 - 08 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιουνίου του 2020

18 - 08 - 2020

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

18 - 08 - 2020

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδισμάτων 8ης εβδομάδας

17 - 08 - 2020

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 08 - 2020

Περίοδος ενστάσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21»

14 - 08 - 2020

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 08 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ».

10 - 08 - 2020

Νέα ημερομηνία για τη Στεγασμένη Δημοτική Αγορά Καρπενησίου

10 - 08 - 2020

Πρόγραμμα «Βουνο…παιχνιδισμάτων» 7ης εβδομάδας

7 - 08 - 2020

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 08 - 2020

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21»

4 - 08 - 2020

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

3 - 08 - 2020

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

31 - 07 - 2020

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 07 - 2020

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδισμάτων 6ης εβδομάδας

30 - 07 - 2020

Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας στη Στεγασμένη Δημοτική Αγορά Καρπενησίου

29 - 07 - 2020

Ματαίωση εμποροπανήγυρης για το τρέχον έτος

27 - 07 - 2020

Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου τον Αύγουστο του 2020

27 - 07 - 2020

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδισμάτων 5ης εβδομάδας

24 - 07 - 2020

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 07 - 2020

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 07 - 2020

«Super εκπτώσεις» από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρπενησίου

22 - 07 - 2020

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2020 από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρπενησίου

20 - 07 - 2020

Αιτήσεις στο πρόγραμμα » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021″ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α

20 - 07 - 2020

Εγγραφές στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «Ανεμώνη» του Δήμου Καρπενησίου

20 - 07 - 2020

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδισμάτων 4ης εβδομάδας

17 - 07 - 2020

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 07 - 2020

Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2020 έως 31/7/2021

17 - 07 - 2020

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 07 - 2020

Βελτίωση Υποδομών Αγίας Βλαχέρνας, Σελλών, Στεφανίου

15 - 07 - 2020

Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ

14 - 07 - 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

14 - 07 - 2020

Εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική

13 - 07 - 2020

Πρόγραμμα «Βουνο…παιχνιδισμάτων» 3ης εβδομάδας

10 - 07 - 2020

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 07 - 2020

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 07 - 2020

Ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου

8 - 07 - 2020

Προμήθεια μελανιών/τόνερ για το Δήμο Καρπενησίου Β’ Εξαμήνου

8 - 07 - 2020

Πίνακας Προσληπτέων Πυροπροστασίας Δήμου Καρπενησίου

7 - 07 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2020

6 - 07 - 2020

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους

3 - 07 - 2020

Πίνακες προσληπτέων Δήμου Καρπενησίου

3 - 07 - 2020

Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου

3 - 07 - 2020

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 07 - 2020

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 07 - 2020

Πρόγραμμα «Βουνο…παιχνιδισμάτων» 2ης εβδομάδας

2 - 07 - 2020

Χλωρίωση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

2 - 07 - 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για την πυροπροστασία

30 - 06 - 2020

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας στα «Βουνοπαιχνιδίσματα»

30 - 06 - 2020

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό οδών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας

29 - 06 - 2020

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 06 - 2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

26 - 06 - 2020

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2020

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

24 - 06 - 2020

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 

24 - 06 - 2020

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

24 - 06 - 2020

Προμήθεια τριών αντλητικών συγκροτημάτων και υδραυλικών εξαρτημάτων

23 - 06 - 2020

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης δήμου Καρπενησίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς

22 - 06 - 2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

22 - 06 - 2020

Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου

19 - 06 - 2020

Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας 2020

19 - 06 - 2020

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 06 - 2020

Βουνο…παιχνιδίσματα – Εκδήλωση ενδιαφέροντος και διαδικασία εγγραφής παιδιών

17 - 06 - 2020

Εργαστηριακή εξέταση πόσιμου νερού για το Δήμο Καρπενησίου

17 - 06 - 2020

Διαγωνισμός για το έργο : Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών

16 - 06 - 2020

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού συμβούλου Δημάρχου

16 - 06 - 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

15 - 06 - 2020

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρων

15 - 06 - 2020

Υποβολή αιτήσεων για τα δωρεάν σεμινάρια της Περιφέρειας σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικές επιχειρήσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

12 - 06 - 2020

9η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2020

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

10 - 06 - 2020

Λειτουργία των ΚΕΠ μετά τις 9/6/2020

9 - 06 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμπληρωματική προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ

9 - 06 - 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

5 - 06 - 2020

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2020

Υπηρεσία λογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020

5 - 06 - 2020

Προμήθεια γραφικής ύλης

5 - 06 - 2020

28η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2020

8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2020

Παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

5 - 06 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού

4 - 06 - 2020

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2020

3 - 06 - 2020

«Άθληση για Όλους» από 3/6/2020 έως 31/7/2020- Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα

2 - 06 - 2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

1 - 06 - 2020

Επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου

1 - 06 - 2020

Ποδηλατοδρομία 3-6-2020 στις 18:00

1 - 06 - 2020

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΓΑ

29 - 05 - 2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των ΚΕΠ

29 - 05 - 2020

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 05 - 2020

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 05 - 2020

Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστών/ριών Εσωτερικού Χώρου δύο(2) μηνών στο ΚΔΑΠ

28 - 05 - 2020

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 29-5-2020

28 - 05 - 2020

26η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 05 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

26 - 05 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2020

25 - 05 - 2020

Διαγωνισμός για το έργο «Αξιοποίηση-εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου»

25 - 05 - 2020

25η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 05 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων: Φουρνάς, Δομνίστας, και Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου

22 - 05 - 2020

24η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 05 - 2020

4η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 05 - 2020

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 05 - 2020

6η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 05 - 2020

Ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης Αλκυόνη

18 - 05 - 2020

Oμάδες Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης Αλκυόνη

18 - 05 - 2020

3η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 05 - 2020

23η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 05 - 2020

Οικονομικός Έλεγχος Δήμου Καρπενησίου για το 2019

15 - 05 - 2020

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 260/03-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

15 - 05 - 2020

Ανακοίνωση για μέτρα αποφυγής κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

15 - 05 - 2020

Δελτίο τύπου του ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

13 - 05 - 2020

Παραχώρηση χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου – Ορθή επανάληψη

12 - 05 - 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

12 - 05 - 2020

Ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες για την διατύπωση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης (Κανονισμός Δημοτικής Αγοράς)

12 - 05 - 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή Δήμου Καρπενησίου

11 - 05 - 2020

Προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2020

11 - 05 - 2020

Παραχώρηση χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου

8 - 05 - 2020

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 11 Μαΐου 2020

8 - 05 - 2020

22η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 05 - 2020

Ερωτηματολόγιο για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου Περιόδου 2020-2023

7 - 05 - 2020

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου

7 - 05 - 2020

Ωράριο λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου

7 - 05 - 2020

Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του Δήμου Καρπενησίου μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ

6 - 05 - 2020

Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

6 - 05 - 2020

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

5 - 05 - 2020

Προμήθεια δομικών υλικών

4 - 05 - 2020

Πρόσληψη τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για διάστημα έως και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Μάιο έτους 2020

4 - 05 - 2020

Λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών και χώρων άθλησης του Δήμου Καρπενησίου

4 - 05 - 2020

21η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 04 - 2020

Επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς του Δήμου Καρπενησίου το Σάββατο 2 Μαΐου 2020

30 - 04 - 2020

1η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

30 - 04 - 2020

Ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου, για την διατύπωση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου σχεδίων τοπικών κανονιστικών πράξεων

30 - 04 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2020

29 - 04 - 2020

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για τρία έτη

27 - 04 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2020

24 - 04 - 2020

20η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 04 - 2020

19η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 04 - 2020

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

23 - 04 - 2020

Πρόσληψη ενός (1) χειριστή ΜΕ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

21 - 04 - 2020

18η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 04 - 2020

Σχέδιο δράσης και ενέργειες του Δήμου Καρπενησίου απέναντι στον Covid-19

16 - 04 - 2020

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 04 - 2020

Προμήθεια ΗΥ και εξοπλισμού ΗΥ και Δικτύων

15 - 04 - 2020

Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

14 - 04 - 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

14 - 04 - 2020

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017

13 - 04 - 2020

Ευχές Δημάρχου Καρπενησίου

13 - 04 - 2020

Κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

13 - 04 - 2020

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

13 - 04 - 2020

17η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 04 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου»

7 - 04 - 2020

Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

7 - 04 - 2020

Διαγωνισμός για «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο»

3 - 04 - 2020

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020

30 - 03 - 2020

16η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2020

Το ταμείο στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου θα παραμείνει κλειστό σήμερα 30/03/2020

27 - 03 - 2020

Παράταση λήξης προθεσμίας βεβαιωτικών καταλόγων

26 - 03 - 2020

Εσείς ΜΕΙΝΕΤΕ σπίτι – Εμείς ΜΕΝΟΥΜΕ δίπλα σας!

26 - 03 - 2020

Συμβουλευτική Ψυχολογική Υποστήριξη διαχείρισης της κρίσης λόγω κορονοϊού

26 - 03 - 2020

Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών

25 - 03 - 2020

Μήνυμα Δημάρχου Καρπενησίου για την 25η Μαρτίου

25 - 03 - 2020

∆ιακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Καρπενησίου

23 - 03 - 2020

Οδηγίες για τη μετακίνηση των πολιτών

20 - 03 - 2020

15η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2020

Ματαίωση παρελάσεων και τιμητικών εκδηλώσεων

20 - 03 - 2020

Aνακοίνωση από τη Στρατολογία / ΥΕΘΑ

20 - 03 - 2020

Παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. μέχρι 30 Απριλίου 2020

20 - 03 - 2020

Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν από 18 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2020

20 - 03 - 2020

Οδηγίες προς τους δημότες για τη διαχείριση απορριμμάτων στον καιρό του Κορωνοϊού

18 - 03 - 2020

Αναστολή λειτουργίας στεγασμένης δημοτικής (λαϊκής) αγοράς Δήμου Καρπενησίου

18 - 03 - 2020

«ΕΣΕΙΣ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ – ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ»

18 - 03 - 2020

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 03 - 2020

Τροποποίηση του τρόπου εξυπηρέτησης των δημοτών του Δήμου Καρπενησίου

16 - 03 - 2020

Ενημέρωση Ετεροδημοτών

16 - 03 - 2020

Ωράριο Κ.Ε.Π. λόγω μέτρων πρόληψης κορωνοϊού

16 - 03 - 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

16 - 03 - 2020

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 03 - 2020

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 03 - 2020

Νέα μέτρα του Δήμου Καρπενησίου για την Πανδημία

12 - 03 - 2020

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου

12 - 03 - 2020

Επαναδιακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

10 - 03 - 2020

Aναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, της λειτουργίας συγκεκριμένων δομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

9 - 03 - 2020

Μέτρα του Δήμου Καρπενησίου για τον Κορωνοϊό

9 - 03 - 2020

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 03 - 2020

Πρόσκληση σε επιστημονική ημερίδα στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

4 - 03 - 2020

Πρόσκληση ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ- ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 - 03 - 2020

Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε., με ειδίκευση, βάσει πτυχίου σε θέματα Πολιτισμού και Ιστορίας

4 - 03 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιανουάριο 2020

4 - 03 - 2020

Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός (1) Νομικού Συμβούλου, με έμμισθη εντολή.

3 - 03 - 2020

Διανομή των προϊόντων για τους ωφελούμενους του Δήμου Καρπενησίου μέσω του ΤΕΒΑ

3 - 03 - 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χρήση αθλητικών χώρων Δήμου Καρπενησίου

28 - 02 - 2020

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2020

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

27 - 02 - 2020

Διαγωνισμός για το έργο: «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄Φάση)»

27 - 02 - 2020

Ανακοίνωση Ακύρωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Καρπενησίου

26 - 02 - 2020

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020

25 - 02 - 2020

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2019

25 - 02 - 2020

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 02 - 2020

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

21 - 02 - 2020

Προμήθεια καυσόξυλων

20 - 02 - 2020

Διαδικασία ανάθεσης για «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων»

19 - 02 - 2020

Ανάθεση υπηρεσίας «Χημικής εξέτασης νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου»

19 - 02 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2020

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2020

18 - 02 - 2020

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 02 - 2020

∆ιακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νόστιμου

14 - 02 - 2020

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 02 - 2020

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 02 - 2020

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 02 - 2020

Πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020.

12 - 02 - 2020

Πρόγραμμα προβολών δημοτικού κινηματογράφου Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020

11 - 02 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Δεκέμβριο του 2019

10 - 02 - 2020

Προμήθεια μελανιών/ τόνερ Δήμου Καρπενησίου

10 - 02 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απομαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση «κατά λέξει» των συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2020

10 - 02 - 2020

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 02 - 2020

Διαδικασία ανάθεσης για κλάδεμα δένδρων

6 - 02 - 2020

Διαγωνισμός για παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου

6 - 02 - 2020

Εργαστηριακή εξέταση πόσιμου νερού για το Δήμο Καρπενησίου

6 - 02 - 2020

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των εργατικών κατοικιών της Δ.Ε. Καρπενησίου»

6 - 02 - 2020

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2019

6 - 02 - 2020

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ»

6 - 02 - 2020

Λειτουργία σχολείων Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

3 - 02 - 2020

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 01 - 2020

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Καρπενησίου

29 - 01 - 2020

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου

28 - 01 - 2020

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Καυσόξυλων και Πετρελαίου θέρμανσης

28 - 01 - 2020

5η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 01 - 2020

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2020

24 - 01 - 2020

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 01 - 2020

Πρόσληψη δύο χειριστών Μ.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

22 - 01 - 2020

Πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

21 - 01 - 2020

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 01 - 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης και Σαββατοκύριακων της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για ένα έτος

20 - 01 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 01 - 2020

Ανακοίνωση για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα

16 - 01 - 2020

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Νοέμβριο του 2019

14 - 01 - 2020

Κλειστά τα ταμεία του δήμου στις 17/01/2020

13 - 01 - 2020

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 01 - 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 - 01 - 2020

Κλειστή η μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου λόγο εργασιών συντήρησης

5 - 01 - 2020

Πρόσκληση για τον εορτασμό των Θεοφανείων με τον Αγιασμό των Υδάτων

2 - 01 - 2020

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 12 - 2019

Ωράριο λειτουργίας Κ.Ε.Π. και ταμείων του Δήμου – 31/12/2019

30 - 12 - 2019

27η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 12 - 2019

Ηλεκτρονική απογραφή στρατεύσιμων οι οποίοι γεννήθηκαν το 2002

24 - 12 - 2019

Καλά Χριστούγεννα!

24 - 12 - 2019

Λειτουργία ΚΕΠ Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

24 - 12 - 2019

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 12 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου

18 - 12 - 2019

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ζηνοπούλου Τετάρτη 18-12-2019

18 - 12 - 2019

Ανακοίνωση έκδοσης προκήρυξης 7Κ/2019

18 - 12 - 2019

51η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 12 - 2019

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ζηνοπούλου Τρίτη 17-12-2019

17 - 12 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Οκτώβριο του 2019

17 - 12 - 2019

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων «Street party» στις 29-12-2019

13 - 12 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

25η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 12 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Ποταμιάς»

10 - 12 - 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2019

10 - 12 - 2019

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020»

6 - 12 - 2019

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 12 - 2019

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 12 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 2020»

5 - 12 - 2019

Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

5 - 12 - 2019

Συγκέντρωση κλινοσκεπασμάτων και ειδών ένδυσης για τους σεισμόπληκτους στην Αλβανία

5 - 12 - 2019

48η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 12 - 2019

Αιτήσεις για ένταξη στο δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου Α’ Εξαμήνου 2020

2 - 12 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2019

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 11 - 2019

Πρόγραμμα Γιορτών Χειμώνα 2019-2020

28 - 11 - 2019

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ζηνοπούλου, Αθανασίου Καρπενησιώτη, Εθνικής Αντιστάσεως και Κων/νου Ιατρίδου 29 Nοεμβρίου 2019

27 - 11 - 2019

Διαγωνισμός για προμήθεια αλατιού

26 - 11 - 2019

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Κων/νου Ιατρίδου την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

26 - 11 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπενησίου

25 - 11 - 2019

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ζηνοπούλου 26/11/2019 & 27/11/2019

22 - 11 - 2019

Διαγωνισμός για φωτεινό διάκοσμο για τη Δ.Ε. Καρπενησίου

22 - 11 - 2019

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης και απαγορευτική διάταξη βοσκής

22 - 11 - 2019

Δασική απαγορευτική διάταξη προστατευτική

22 - 11 - 2019

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 11 - 2019

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Φουρνάς

21 - 11 - 2019

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Προυσού

21 - 11 - 2019

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κτημενίων

21 - 11 - 2019

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δομνίστας

21 - 11 - 2019

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

20 - 11 - 2019

Δελτίο Τύπου ΟΠΕΚΑ

20 - 11 - 2019

Αναβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ζηνοπούλου και Αθ. Καρπενησιώτη για σήμερα 20/11/2019

19 - 11 - 2019

45η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 11 - 2019

Τουριστική προβολή του Δήμου Καρπενησίου στην Αθήνα 22 &23 Νοεμβρίου 2019

18 - 11 - 2019

Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για διάστημα έως και δύο (2) μήνες

15 - 11 - 2019

Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης

15 - 11 - 2019

Ανακοίνωση για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

15 - 11 - 2019

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 11 - 2019

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

13 - 11 - 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας φωτεινού διακόσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου

12 - 11 - 2019

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020»

12 - 11 - 2019

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση των δημοτικών ξενώνων στην Κοινότητα Φουρνάς και στην Κοινότητα Ανιάδας

11 - 11 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 11 - 2019

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 11 - 2019

Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου

8 - 11 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια καουτσούκ σε κοκκώδη μορφή

8 - 11 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων και τραπεζιού

8 - 11 - 2019

Προμήθεια πλαστικού βυτίου μεταφοράς πόσιμου νερού

8 - 11 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Καρπενησίου

7 - 11 - 2019

Ανακοίνωση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου 7/11/2019

5 - 11 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικής βαρελαντλίας

5 - 11 - 2019

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

4 - 11 - 2019

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 11 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική οδοποιϊα Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς & Προδρόμου»

1 - 11 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ»

1 - 11 - 2019

Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

29 - 10 - 2019

Aνακοίνωση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου

25 - 10 - 2019

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ορισμένες οδούς της πόλης του Καρπενησίου λόγω της παρελάσεως της 28ης Οκτωβρίου

25 - 10 - 2019

Προμήθεια Συστημάτων Τηλεδιαχείρισης Κλιματισμού – Θέρμανσης

25 - 10 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 10 - 2019

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 10 - 2019

Παύση Δημοτικής Συγκοινωνίας στις Δημοτικές Ενότητες

24 - 10 - 2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για Εθνικό Κτηματολόγιο

22 - 10 - 2019

Πρόγραμμα προβολών δημοτικού κινηματογράφου Οκτώβριο – Νοέμβριο 2019

22 - 10 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019

22 - 10 - 2019

Δελτίο Τύπου : Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου

21 - 10 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2019 -2020»

21 - 10 - 2019

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 10 - 2019

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

18 - 10 - 2019

Πρόσκληση για υπηρεσίες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μελών της Φιλαρμονικής Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

18 - 10 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών για τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής Τσίπουρου 2019 » στην Κοινότητα Δομνίστας

18 - 10 - 2019

Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου

16 - 10 - 2019

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

15 - 10 - 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2019

15 - 10 - 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2019

14 - 10 - 2019

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών Στενώματος και Παυλόπουλου»

14 - 10 - 2019

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Κτημενίων

14 - 10 - 2019

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 10 - 2019

38η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 10 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στη κοινότητα Φουρνά

10 - 10 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στη κοινότητα Ανιάδας

9 - 10 - 2019

Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Δήμου Καρπενησίου

8 - 10 - 2019

Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την ΤΚ Κλαυσίου

8 - 10 - 2019

Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

8 - 10 - 2019

Ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου προς τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

7 - 10 - 2019

Ανακοίνωση για το Κτηματολόγιο – χρήσιμες πληροφορίες

7 - 10 - 2019

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 10 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 10 - 2019

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

3 - 10 - 2019

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 10 - 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

30 - 09 - 2019

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 09 - 2019

Προμήθεια «ad blue» και απιονισμένου νερού

26 - 09 - 2019

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

26 - 09 - 2019

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

26 - 09 - 2019

19η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 09 - 2019

Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών Δήμου Καρπενησίου

25 - 09 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ»

25 - 09 - 2019

Πρόσκληση σε εκδήλωση τιμής στην μνήμη του Βουλευτή Ευρυτανίας Παύλου Μπακογιάννη

25 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου»

20 - 09 - 2019

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

18 - 09 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Αύγουστο του 2019

17 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος στον οικισμό Μεγάλης Βρύσης της ΔΕ Προυσού

16 - 09 - 2019

Πρόσκληση Φορέων για τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

16 - 09 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 09 - 2019

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 09 - 2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 09 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

10 - 09 - 2019

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

10 - 09 - 2019

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

10 - 09 - 2019

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις

6 - 09 - 2019

Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

4 - 09 - 2019

Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 12559-30/8/2019

4 - 09 - 2019

17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 09 - 2019

Εγγραφές νέων μελών στην Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου

30 - 08 - 2019

Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών

30 - 08 - 2019

Πρόσκληση για Οικονομικό Έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

29 - 08 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου»

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για χρήση χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων από συλλόγους

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για τους κατόχους voucher για τη δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-20»

26 - 08 - 2019

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

26 - 08 - 2019

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 08 - 2019

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 08 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούλιο του 2019

19 - 08 - 2019

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 08 - 2019

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 08 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»

8 - 08 - 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος»

7 - 08 - 2019

Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά-Εσωχώρια

6 - 08 - 2019

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 08 - 2019

Αναβολή της ταινίας του θερινού σινεμά λόγω καιρού

5 - 08 - 2019

Ορκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής

5 - 08 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Δ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

2 - 08 - 2019

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 08 - 2019

Οριστικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020»

31 - 07 - 2019

Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια της Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού

26 - 07 - 2019

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 07 - 2019

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 07 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 07 - 2019

Εντομολογική προσβολή στα δέντρα γύρω από το Παλαιό Δημαρχείο

26 - 07 - 2019

Πρόγραμμα A’ εβδομάδας Δ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

22 - 07 - 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

22 - 07 - 2019

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 07 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

19 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Γ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

19 - 07 - 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας

18 - 07 - 2019

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 07 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου»

17 - 07 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων

16 - 07 - 2019

Προμήθεια εργαλείων Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

16 - 07 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Ιούνιο του 2019

15 - 07 - 2019

Αλλαγή στη Δημοτική συγκοινωνία προς Παπαρούσι

15 - 07 - 2019

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

15 - 07 - 2019

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Α’ εβδομάδας Γ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

9 - 07 - 2019

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 07 - 2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών με το διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΝΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ»

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2019 έως 31/7/2020»

8 - 07 - 2019

Παράταση υποβολής προσφορών για το έργο : «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»

8 - 07 - 2019

Διακήρυξη για το έργο : Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

8 - 07 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Β’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

8 - 07 - 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Καρπενησίου

5 - 07 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 07 - 2019

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019

1 - 07 - 2019

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 06 - 2019

Πρόγραμμα Α’ εβδομάδας Β’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

27 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ »

26 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα της υπηρεσίας πρασίνου

26 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τζαμιών για τα Δημοτικά κτίρια

24 - 06 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος»

24 - 06 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 06 - 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Α’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

20 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για τους κοινόχρηστους χώρους

19 - 06 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάιο του 2019

18 - 06 - 2019

Ωράριο Λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καρπενησίου

18 - 06 - 2019

Ανακοίνωση Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

14 - 06 - 2019

Πρόγραμμα πρώτης περιόδου «Βουνο…παιχνιδίσματα» 18-21 Ιουνίου 2019

14 - 06 - 2019

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων

14 - 06 - 2019

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 06 - 2019

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 06 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 06 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

13 - 06 - 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας

12 - 06 - 2019

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς του ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Καρπενησίου

11 - 06 - 2019

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας

10 - 06 - 2019

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

10 - 06 - 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

10 - 06 - 2019

Ανακοίνωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή δηλώσεων για την Π.Ε. Ευρυτανίας

7 - 06 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για την ετήσια εμποροπανήγυρη 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2019

6 - 06 - 2019

Ευχές Δημάρχου στους μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

5 - 06 - 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

4 - 06 - 2019

77η Επέτειος από την Έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα της Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα

4 - 06 - 2019

Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις

3 - 06 - 2019

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 06 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 05 - 2019

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2019

31 - 05 - 2019

Ανακοίνωση για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών

29 - 05 - 2019

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

28 - 05 - 2019

11η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 05 - 2019

Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου

27 - 05 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 05 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»

21 - 05 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Απρίλιο του 2019

20 - 05 - 2019

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 05 - 2019

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»

17 - 05 - 2019

«Βουνο….παιχνιδίσματα» 2019

16 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

15 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικών κοιλοδοκών για την συντήρηση πεζογέφυρας στην περιοχή παλαιών σφαγείων πόλης Καρπενησίου

15 - 05 - 2019

Πως ψηφίζω στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

15 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση κτιρίων και ξύλινων κατασκευών και για τη συντήρηση πεζογεφυρών του Δήμου Καρπενησίου

14 - 05 - 2019

Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019-2020

13 - 05 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 05 - 2019

Ανακοίνωση από το Γραφείο Δημάρχου Καρπενησίου

10 - 05 - 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

9 - 05 - 2019

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 05 - 2019

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

7 - 05 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»

6 - 05 - 2019

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2019

10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 04 - 2019

Λειτουργία ταμείου Δήμου Καρπενησίου

25 - 04 - 2019

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών Μαΐου 2019

24 - 04 - 2019

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου

24 - 04 - 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

22 - 04 - 2019

Παράταση για το Πρόγραμμα ΣπουδάΖω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

22 - 04 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Μάρτιο του 2019

22 - 04 - 2019

2η Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Ευρυτανίας

22 - 04 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 04 - 2019

Ανακοίνωση

17 - 04 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής»

17 - 04 - 2019

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

17 - 04 - 2019

Ανακοίνωση

15 - 04 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 04 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 04 - 2019

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας

10 - 04 - 2019

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ανεμώνη συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής των ΚΔΑΠ ΜΕΑ

9 - 04 - 2019

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης Actionaid 2019 από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

9 - 04 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

9 - 04 - 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

8 - 04 - 2019

Ενίσχυση προπτυχιακών μαθητών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το πρόγραμμα ΣπουδάΖω

8 - 04 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 04 - 2019

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 04 - 2019

Αριθ. Εγκυκλίου: 11 – Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

2 - 04 - 2019

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 03 - 2019

Δελτίο επιδείνωσης καιρού

27 - 03 - 2019

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27 - 03 - 2019

Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στην Πολωνία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+

26 - 03 - 2019

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 03 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 03 - 2019

Προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ

19 - 03 - 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας για προμήθεια φακέλων, αποστολής αλληλογραφίας κλπ.

19 - 03 - 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2019

18 - 03 - 2019

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 03 - 2019

Παράταση για το Κτηματολόγιο στην Ευρυτανία

15 - 03 - 2019

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 03 - 2019

Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης στην Αθήνα

12 - 03 - 2019

Λειτουργία σχολείων Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

12 - 03 - 2019

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου

8 - 03 - 2019

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 03 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 03 - 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου»

5 - 03 - 2019

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 03 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2019

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 02 - 2019

Ανακοίνωση για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου»

27 - 02 - 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

26 - 02 - 2019

Προμήθεια εισιτηρίων για Αστική – Δημοτική συγκοινωνία

26 - 02 - 2019

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

25 - 02 - 2019

<