Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το ηθικό και κοινωνικό καθήκον να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία απο την οποία διέρχεται η χώρα μας. Οι δήμοι, όντας οι πιο κοντινές στον πολίτη δομές, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουν προγράμματα και δράσεις που θα συντηρούν και θα δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.
Ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει έξι (6) κοινωνικές δομές προκειμένου να ανακουφίσει ευπαθείς ομάδες που χρήζουν βοηθείας και στήριξης: 1) Γεύματα Αγάπης, 2) Κοινωνικό Παντοπωλείο, 3) Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου, 4) Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης, 5) Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, 6) Κοινωνικό Φροντιστήριο, 7) Κεντρικά Προγράμματα: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 8) Κέντρα Κοινότητας.