Έτος:

20 - 05 - 2024

11η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 05 - 2024

20η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

10 - 05 - 2024

10η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 05 - 2024

19η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

8 - 05 - 2024

9η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 05 - 2024

18η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

25 - 04 - 2024

17η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

25 - 04 - 2024

16η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

19 - 04 - 2024

8η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 04 - 2024

15η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

12 - 04 - 2024

2η ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΤΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 04 - 2024

14η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

4 - 04 - 2024

13η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

3 - 04 - 2024

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

3 - 04 - 2024

6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 03 - 2024

11η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

22 - 03 - 2024

5η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 03 - 2024

10η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

7 - 03 - 2024

9η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

29 - 02 - 2024

8η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

22 - 02 - 2024

7η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

22 - 02 - 2024

3η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2024

1η ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΤΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 02 - 2024

6η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

8 - 02 - 2024

5η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

2 - 02 - 2024

4η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

25 - 01 - 2024

3η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

25 - 01 - 2024

2η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 01 - 2024

2η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

11 - 01 - 2024

1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

29 - 12 - 2023

1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 12 - 2023

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2023

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 12 - 2023

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2023

31η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 12 - 2023

30η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2023

29η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 12 - 2023

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 12 - 2023

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 11 - 2023

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 11 - 2023

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 11 - 2023

28η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 11 - 2023

27η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 11 - 2023

47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 11 - 2023

46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2023

26η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 10 - 2023

45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2023

44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2023

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

18 - 10 - 2023

43η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 10 - 2023

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 10 - 2023

41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 10 - 2023

25η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 09 - 2023

40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 09 - 2023

24η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2023

39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 09 - 2023

38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 09 - 2023

37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 09 - 2023

36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 09 - 2023

35η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 09 - 2023

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 09 - 2023

23η ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 09 - 2023

22η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2023

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 08 - 2023

34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 08 - 2023

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 08 - 2023

20η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 08 - 2023

33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 08 - 2023

32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 07 - 2023

19η ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 07 - 2023

31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 07 - 2023

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 07 - 2023

18η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 07 - 2023

30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 07 - 2023

29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 07 - 2023

28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 06 - 2023

17η ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 06 - 2023

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 06 - 2023

27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 06 - 2023

26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 06 - 2023

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 06 - 2023

25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 06 - 2023

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 06 - 2023

24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 06 - 2023

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 06 - 2023

22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 06 - 2023

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 05 - 2023

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 05 - 2023

21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 05 - 2023

13η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 05 - 2023

20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 05 - 2023

19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 05 - 2023

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 05 - 2023

18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 04 - 2023

11η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 04 - 2023

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 04 - 2023

17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 04 - 2023

10η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 04 - 2023

16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 04 - 2023

15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 04 - 2023

9η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 04 - 2023

14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 03 - 2023

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31 - 03 - 2023

13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 03 - 2023

8η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 03 - 2023

12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 03 - 2023

11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 03 - 2023

10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 03 - 2023

9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 03 - 2023

7η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 02 - 2023

6η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 02 - 2023

5η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 02 - 2023

8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 02 - 2023

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 02 - 2023

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 02 - 2023

4η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 02 - 2023

6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 02 - 2023

5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 01 - 2023

3η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 01 - 2023

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 01 - 2023

3η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 01 - 2023

2η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 01 - 2023

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 01 - 2023

1η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 01 - 2023

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 12 - 2022

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 12 - 2022

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 12 - 2022

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2022

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 12 - 2022

Αναβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

22η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

21η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 11 - 2022

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 11 - 2022

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 11 - 2022

47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 11 - 2022

46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 11 - 2022

20η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2022

19η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 11 - 2022

45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2022

44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2022

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 10 - 2022

43η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 10 - 2022

18η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2022

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2022

41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2022

17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2022

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

11 - 10 - 2022

40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2022

39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2022

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2022

16η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

15η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 09 - 2022

37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 09 - 2022

36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2022

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 09 - 2022

35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2022

34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2022

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

12η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 08 - 2022

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 08 - 2022

32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 08 - 2022

31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 07 - 2022

30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 07 - 2022

29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 07 - 2022

28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 07 - 2022

11η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 07 - 2022

27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 07 - 2022

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 07 - 2022

26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 07 - 2022

10η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 06 - 2022

25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 06 - 2022

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2022

23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2022

22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 06 - 2022

21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 05 - 2022

20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 05 - 2022

19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2022

18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2022

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 05 - 2022

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 05 - 2022

17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 04 - 2022

16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 04 - 2022

15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 04 - 2022

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 04 - 2022

14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 04 - 2022

13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2022

12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2022

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 03 - 2022

11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 03 - 2022

10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 03 - 2022

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 03 - 2022

9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 02 - 2022

8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 02 - 2022

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 02 - 2022

6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 02 - 2022

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 02 - 2022

5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 01 - 2022

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 01 - 2022

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2022

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 01 - 2022

3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 01 - 2022

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 01 - 2022

1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 12 - 2021

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 12 - 2021

57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 12 - 2021

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 12 - 2021

17η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 12 - 2021

56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 12 - 2021

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 12 - 2021

55η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 12 - 2021

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 12 - 2021

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 11 - 2021

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 11 - 2021

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2021

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2021

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 11 - 2021

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 11 - 2021

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 11 - 2021

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 11 - 2021

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 10 - 2021

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 10 - 2021

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου

15 - 10 - 2021

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 10 - 2021

47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 10 - 2021

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 09 - 2021

45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2021

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2021

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 09 - 2021

44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 09 - 2021

43η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 09 - 2021

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2021

41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 08 - 2021

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 08 - 2021

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2021

40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 08 - 2021

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 08 - 2021

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 08 - 2021

39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 08 - 2021

38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 07 - 2021

37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 07 - 2021

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2021

36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 07 - 2021

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 07 - 2021

35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 07 - 2021

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 07 - 2021

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 07 - 2021

34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 07 - 2021

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2021

33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 06 - 2021

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 06 - 2021

32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 06 - 2021

31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 06 - 2021

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 06 - 2021

30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2021

29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 06 - 2021

28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 05 - 2021

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 05 - 2021

27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 05 - 2021

26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 05 - 2021

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 05 - 2021

25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 05 - 2021

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

7η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2021

23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 05 - 2021

22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 04 - 2021

21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 04 - 2021

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 04 - 2021

20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 04 - 2021

19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 04 - 2021

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 04 - 2021

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 04 - 2021

18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 04 - 2021

17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 03 - 2021

16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 03 - 2021

15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 03 - 2021

14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 03 - 2021

13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 03 - 2021

12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 03 - 2021

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 03 - 2021

11η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 03 - 2021

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 03 - 2021

10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2021

9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 02 - 2021

8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 02 - 2021

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 02 - 2021

6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 02 - 2021

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 02 - 2021

5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 01 - 2021

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2021

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 01 - 2021

4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2021

3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2021

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 01 - 2021

2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 01 - 2021

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8 - 01 - 2021

1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 12 - 2020

62η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 12 - 2020

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 12 - 2020

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2020

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2020

61η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2020

60η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 12 - 2020

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 12 - 2020

59η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 12 - 2020

58η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 11 - 2020

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 11 - 2020

57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 11 - 2020

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 11 - 2020

56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2020

55η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 11 - 2020

54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 11 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

6 - 11 - 2020

53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2020

52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 10 - 2020

51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 10 - 2020

50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 10 - 2020

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2020

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 10 - 2020

49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2020

48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 10 - 2020

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 09 - 2020

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 09 - 2020

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2020

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 09 - 2020

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 09 - 2020

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 08 - 2020

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 08 - 2020

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 08 - 2020

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 08 - 2020

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 08 - 2020

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 08 - 2020

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 08 - 2020

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 07 - 2020

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 07 - 2020

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 07 - 2020

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 07 - 2020

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 07 - 2020

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 07 - 2020

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 07 - 2020

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 07 - 2020

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 07 - 2020

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 06 - 2020

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 06 - 2020

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 06 - 2020

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης δήμου Καρπενησίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς

19 - 06 - 2020

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 06 - 2020

9η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2020

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2020

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2020

28η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2020

8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 05 - 2020

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 05 - 2020

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 05 - 2020

26η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 05 - 2020

25η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 05 - 2020

24η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 05 - 2020

4η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 05 - 2020

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 05 - 2020

6η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 05 - 2020

3η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 05 - 2020

23η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 05 - 2020

22η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 05 - 2020

21η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 04 - 2020

1η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

24 - 04 - 2020

20η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 04 - 2020

19η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 04 - 2020

18η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 04 - 2020

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 04 - 2020

17η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2020

16η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2020

15η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 03 - 2020

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 03 - 2020

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 03 - 2020

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 03 - 2020

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2020

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 02 - 2020

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 02 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2020

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 02 - 2020

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 02 - 2020

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 02 - 2020

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 02 - 2020

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 02 - 2020

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 02 - 2020

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 01 - 2020

5η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 01 - 2020

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2020

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 01 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 01 - 2020

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 01 - 2020

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 12 - 2019

27η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 12 - 2019

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 12 - 2019

51η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 12 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

25η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 12 - 2019

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 12 - 2019

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 12 - 2019

48η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 12 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2019

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 11 - 2019

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2019

45η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 11 - 2019

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 11 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 11 - 2019

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 11 - 2019

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 10 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 10 - 2019

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2019

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου

14 - 10 - 2019

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 10 - 2019

38η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 10 - 2019

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 10 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 10 - 2019

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30 - 09 - 2019

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 09 - 2019

19η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 09 - 2019

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 09 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 09 - 2019

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 09 - 2019

17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 08 - 2019

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 08 - 2019

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2019

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 08 - 2019

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 08 - 2019

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 08 - 2019

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 07 - 2019

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 07 - 2019

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 07 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 07 - 2019

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 07 - 2019

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 07 - 2019

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 07 - 2019

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 07 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 07 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 07 - 2019

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 06 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 06 - 2019

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 06 - 2019

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 06 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 06 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 06 - 2019

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 06 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 05 - 2019

11η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 05 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 05 - 2019

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 05 - 2019

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 05 - 2019

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2019

10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 04 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 04 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 04 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 04 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 04 - 2019

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 04 - 2019

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 03 - 2019

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 03 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 03 - 2019

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 03 - 2019

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 03 - 2019

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 03 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 03 - 2019

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 03 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2019

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 02 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 02 - 2019

6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

5η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 02 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 02 - 2019

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 02 - 2019

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 02 - 2019

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 01 - 2019

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 01 - 2019

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 01 - 2019

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 01 - 2019

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 01 - 2019

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 01 - 2019

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 01 - 2019

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 12 - 2018

55η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 12 - 2018

24η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 12 - 2018

54η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2018

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 12 - 2018

53η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 12 - 2018

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 12 - 2018

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 12 - 2018

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2018

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 11 - 2018

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 11 - 2018

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 11 - 2018

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 11 - 2018

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2018

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 11 - 2018

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 11 - 2018

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 10 - 2018

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 10 - 2018

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2018

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2018

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2018

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2018

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2018

Ανακοίνωση

11 - 10 - 2018

44η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 10 - 2018

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 10 - 2018

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

4 - 10 - 2018

12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 10 - 2018

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 09 - 2018

ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

25 - 09 - 2018

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 09 - 2018

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 09 - 2018

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 09 - 2018

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 09 - 2018

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 08 - 2018

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 08 - 2018

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 08 - 2018

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 08 - 2018

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 08 - 2018

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2018

9η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7 - 08 - 2018

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 08 - 2018

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 07 - 2018

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 07 - 2018

8η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 07 - 2018

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 07 - 2018

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2018

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 07 - 2018

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 07 - 2018

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 07 - 2018

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 07 - 2018

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 07 - 2018

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2018

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 06 - 2018

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2018

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 06 - 2018

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 06 - 2018

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 06 - 2018

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2018

4η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 06 - 2018

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2018

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 05 - 2018

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 05 - 2018

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 05 - 2018

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 05 - 2018

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 05 - 2018

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 05 - 2018

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 05 - 2018

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2018

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 04 - 2018

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 04 - 2018

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2018

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2018

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 04 - 2018

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 04 - 2018

17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 04 - 2018

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 03 - 2018

15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 03 - 2018

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 03 - 2018

13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 03 - 2018

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 03 - 2018

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 03 - 2018

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 03 - 2018

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2018

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2018

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 02 - 2018

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2018

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 02 - 2018

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 02 - 2018

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 02 - 2018

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 02 - 2018

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 01 - 2018

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2018

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 01 - 2018

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 01 - 2018

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 01 - 2018

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 01 - 2018

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 01 - 2018

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 12 - 2017

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 12 - 2017

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 12 - 2017

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 12 - 2017

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 12 - 2017

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2017

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 12 - 2017

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 11 - 2017

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 11 - 2017

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 11 - 2017

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 11 - 2017

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 11 - 2017

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 11 - 2017

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2017

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 10 - 2017

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2017

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2017

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 10 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

9 - 10 - 2017

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 10 - 2017

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 10 - 2017

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2017

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2017

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2017

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 09 - 2017

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 09 - 2017

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2017

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 09 - 2017

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 08 - 2017

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 08 - 2017

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 08 - 2017

8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 08 - 2017

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 08 - 2017

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 08 - 2017

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 07 - 2017

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 07 - 2017

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 07 - 2017

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 07 - 2017

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 07 - 2017

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 07 - 2017

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 07 - 2017

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 06 - 2017

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2017

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 06 - 2017

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 06 - 2017

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 06 - 2017

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 06 - 2017

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 06 - 2017

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 06 - 2017

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 05 - 2017

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 05 - 2017

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 05 - 2017

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 05 - 2017

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 05 - 2017

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 05 - 2017

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2017

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 04 - 2017

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 04 - 2017

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 04 - 2017

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 04 - 2017

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10 - 04 - 2017

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 03 - 2017

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 03 - 2017

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2017

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2017

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 03 - 2017

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 03 - 2017

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 02 - 2017

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 02 - 2017

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 02 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 02 - 2017

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 02 - 2017

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 02 - 2017

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 01 - 2017

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 01 - 2017

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 01 - 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 01 - 2017

Πίνακες Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

23 - 01 - 2017

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 01 - 2017

3η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 01 - 2017

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 01 - 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 12 - 2016

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 12 - 2016

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 12 - 2016

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 12 - 2016

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2016

49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 12 - 2016

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 12 - 2016

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 11 - 2016

47η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 11 - 2016

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 11 - 2016

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 11 - 2016

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 11 - 2016

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 11 - 2016

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 11 - 2016

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 11 - 2016

43η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 11 - 2016

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 11 - 2016

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 10 - 2016

42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 10 - 2016

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2016

40η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 10 - 2016

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 10 - 2016

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

7 - 10 - 2016

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 10 - 2016

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

6 - 10 - 2016

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 09 - 2016

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 09 - 2016

14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ) Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 09 - 2016

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 09 - 2016

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 09 - 2016

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 09 - 2016

8η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 09 - 2016

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 09 - 2016

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 08 - 2016

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 08 - 2016

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 08 - 2016

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 08 - 2016

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8 - 08 - 2016

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 08 - 2016

12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 08 - 2016

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 07 - 2016

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 07 - 2016

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 07 - 2016

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 07 - 2016

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 07 - 2016

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 07 - 2016

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 06 - 2016

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 06 - 2016

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 06 - 2016

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 06 - 2016

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 06 - 2016

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 06 - 2016

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 06 - 2016

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 06 - 2016

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 05 - 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 05 - 2016

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 05 - 2016

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 05 - 2016

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 05 - 2016

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 05 - 2016

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 04 - 2016

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 04 - 2016

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 04 - 2016

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 04 - 2016

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 04 - 2016

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 03 - 2016

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 03 - 2016

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 03 - 2016

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 03 - 2016

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 03 - 2016

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 03 - 2016

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 02 - 2016

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 02 - 2016

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 02 - 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 02 - 2016

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 02 - 2016

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 02 - 2016

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 02 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 02 - 2016

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 01 - 2016

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 01 - 2016

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 01 - 2016

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 01 - 2016

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 01 - 2016

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 12 - 2015

54η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 12 - 2015

53η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 12 - 2015

15η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 12 - 2015

52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 12 - 2015

51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 11 - 2015

50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 11 - 2015

49η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 11 - 2015

14η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 11 - 2015

48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2015

47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 10 - 2015

46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 10 - 2015

13η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2015

45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 10 - 2015

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 10 - 2015

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 10 - 2015

12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30 - 09 - 2015

42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 09 - 2015

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 09 - 2015

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2015

Σε Διαβούλευση η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Καρπενησίου

18 - 09 - 2015

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 09 - 2015

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 09 - 2015

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 09 - 2015

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 09 - 2015

37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 08 - 2015

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 08 - 2015

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 08 - 2015

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 08 - 2015

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 08 - 2015

34η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 08 - 2015

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 08 - 2015

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 07 - 2015

13η Τακτικη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 07 - 2015

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31 - 07 - 2015

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 07 - 2015

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21 - 07 - 2015

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 07 - 2015

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 07 - 2015

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 06 - 2015

8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 06 - 2015

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 06 - 2015

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 06 - 2015

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2015

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 06 - 2015

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 05 - 2015

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 05 - 2015

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 05 - 2015

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 05 - 2015

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 05 - 2015

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 04 - 2015

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 04 - 2015

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 04 - 2015

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 04 - 2015

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 03 - 2015

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 03 - 2015

1η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2015

26 - 03 - 2015

15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 03 - 2015

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 03 - 2015

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 03 - 2015

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 03 - 2015

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 03 - 2015

10η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 02 - 2015

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 02 - 2015

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 02 - 2015

Ανακοίνωση – γνωστοποίηση

30 - 01 - 2015

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 01 - 2015

4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 01 - 2015

3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 01 - 2015

2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 01 - 2015

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 01 - 2015

1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 12 - 2014

42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 12 - 2014

41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 11 - 2014

39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 11 - 2014

38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 11 - 2014

37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 11 - 2014

36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 10 - 2014

35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 10 - 2014

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 09 - 2014

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

29 - 09 - 2014

33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2014

31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 09 - 2014

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2014

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2014

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 08 - 2014

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 07 - 2014

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής

11 - 07 - 2014

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής

4 - 07 - 2014

8η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 07 - 2014

7η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 06 - 2014

23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 06 - 2014

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 06 - 2014

21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 05 - 2014

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής

30 - 05 - 2014

18η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 05 - 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 05 - 2014

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 05 - 2014

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 05 - 2014

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 04 - 2014

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 03 - 2014

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27 - 03 - 2014

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 03 - 2014

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 03 - 2014

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10 - 03 - 2014

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 03 - 2014

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 03 - 2014

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 02 - 2014

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 02 - 2014

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 02 - 2014

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 02 - 2014

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 02 - 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3 - 02 - 2014

5η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 01 - 2014

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 01 - 2014

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 12 - 2013

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

9 - 12 - 2013

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 12 - 2013

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 12 - 2013

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 12 - 2013

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 12 - 2013

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 11 - 2013

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22 - 11 - 2013

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 11 - 2013

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 - 11 - 2013

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 11 - 2013

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 11 - 2013

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 11 - 2013

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 10 - 2013

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 10 - 2013

35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 10 - 2013

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 10 - 2013

34η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 09 - 2013

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 09 - 2013

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 09 - 2013

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 09 - 2013

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

13 - 09 - 2013

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 09 - 2013

30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 09 - 2013

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 09 - 2013

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23 - 08 - 2013

28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 08 - 2013

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 08 - 2013

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 08 - 2013

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

5 - 08 - 2013

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 07 - 2013

24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 07 - 2013

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 07 - 2013

10η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2013

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 07 - 2013

23η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 07 - 2013

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30 - 06 - 2013

22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2013

21η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2013

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 06 - 2013

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 06 - 2013

19η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 - 06 - 2013

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 05 - 2013

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28 - 05 - 2013

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 05 - 2013

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 05 - 2013

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 05 - 2013

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 05 - 2013

13η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 05 - 2013

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 05 - 2013

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 04 - 2013

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 04 - 2013

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 04 - 2013

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 04 - 2013

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 - 04 - 2013

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 03 - 2013

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 03 - 2013

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 03 - 2013

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16 - 03 - 2013

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 03 - 2013

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

4 - 03 - 2013

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 02 - 2013

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18 - 02 - 2013

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 02 - 2013

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 02 - 2013

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 02 - 2013

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 01 - 2013

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2013

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 01 - 2013

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 01 - 2013

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11 - 01 - 2013

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24 - 12 - 2012

44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 12 - 2012

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2012

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2012

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 12 - 2012

43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7 - 12 - 2012

42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30 - 11 - 2012

41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26 - 11 - 2012

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 11 - 2012

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 11 - 2012

40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19 - 11 - 2012

39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13 - 11 - 2012

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

13 - 11 - 2012

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 11 - 2012

Παράδοση μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας στους μαθητές του Φουρνά

2 - 11 - 2012

38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 10 - 2012

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 10 - 2012

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2012

37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 - 10 - 2012

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 10 - 2012

36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25 - 09 - 2012

35η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20 - 09 - 2012

34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 - 09 - 2012

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2012

33η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

6 - 09 - 2012

32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 09 - 2012

31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14 - 08 - 2012

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 08 - 2012

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 08 - 2012

29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2 - 08 - 2012

28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1 - 08 - 2012

27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29 - 07 - 2012

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 07 - 2012

26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

22 - 07 - 2012

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2012

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2012

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 12 - 2011

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

5 - 07 - 2011

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης