Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου και Αυγούστου 2018

Τα Προνοιακά επιδόματα του Ιουλίου και Αυγούστου θα καταβληθούν από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.