Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το έγγραφο της πρόσκλησης καθώς και την τεχνική περιγραφή των Η/Υ μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Πρόσκληση

2. Τεχνική Περιγραφή