Δράση » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Οι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» να προσέλθουν στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6  και στην υπάλληλο κ. Αγγελική Μπέσσα μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά την ανωτέρω δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2237350039.