12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 12η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Εννέα  (29) του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 18.00μ.μ. και λήξη 21:00μ.μ.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020 και 33282/163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών – «ΙΟΛΑΟΣ» Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 2. Έγκριση σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης για τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς Καρπενησίου (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
 3. Συμπλήρωση της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
 4. Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 5. Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 6. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Ρυακίου (Καρυά) στον Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρυωτών-Ρυακιωτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 7. Χρήση Δημοτικού Σχολείου Ανιάδας για πολιτιστικές δράσεις της Κοινότητας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 8. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού σχολείου Φουρνάς στο Σύλλογο Γυναικών Φουρνάς (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 9. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου,  στον Άγιο Αθανάσιο  στην  Κορίτσα Κλειτσού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 10. Έξωση μισθωτή από δημοτικό ακίνητο λόγω μη τήρησης των όρων της μίσθωσης. Εισήγηση τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Δομνίστας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Κρικέλλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(m.g.paparoidami@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ