Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης της εκμεταλλεύσεως χώρου αμμοληψίας στη θέση «Αβζιά» ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Φραγκιστας Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας

Διαβάστε την διακήρυξη.