16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
Τα παρακάτω θέματα αφορούν ζητήματα μείζονος σημασίας και δεν δύναται να καθυστερήσει η λήψη απόφασης τους, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή χρηματοδότησης εγγραφή του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα Στένωμα » στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος )
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αφορά αποδοχή χρηματοδότησης και έκτακτη δαπάνη για συντήρηση ψυκτικού συγκροτήματος).(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ .Κονιαβίτη Ευδοξία)
3. Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση) για ορκωμοσία αιρετών από τον κωδικό δημοσίων σχέσεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ .Κονιαβίτη Ευδοξία)
4. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: «Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Μαργαρίτα Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου κ. Παναγιώτη Κουτούμπα.
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση συνέχειας οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλοι» αναδόχου Φλωράκης Ε& Βαξεβάνος Θ. ΑΕ.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Εργασίες κατεδάφισης τμήματος ξενοδοχείου Αντιγόνη ΤΚ Μεγάλου Χωριού » στην Τ.Κ Μεγάλου Χωριού αναδόχου Αθανασίου Σουλεμέτση.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημ.σχολείου ΤΚ Αλεστίων αναδόχου Κατόπη Ανδρέου
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου » Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Βασιλείου Μαντζιούτα
10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου » Ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Μαργαρίτα Δήμου Καρπενησίου»
11. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου » Διαμόρφωση οδού Καλύμνου»

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Πέτρου Ιωάννης