Έτος:

14 - 12 - 2023

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 09 - 2023

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 08 - 2023

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 07 - 2023

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 06 - 2023

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 06 - 2023

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 04 - 2023

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31 - 03 - 2023

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 02 - 2023

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 10 - 2022

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2022

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 08 - 2022

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1 - 07 - 2022

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 05 - 2022

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 01 - 2022

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 12 - 2021

17η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 12 - 2021

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 11 - 2021

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 11 - 2021

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 10 - 2021

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 09 - 2021

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 08 - 2021

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 08 - 2021

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2021

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 07 - 2021

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 06 - 2021

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 06 - 2021

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 05 - 2021

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 04 - 2021

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 03 - 2021

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2021

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 01 - 2021

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 12 - 2020

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 11 - 2020

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2020

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 08 - 2020

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 08 - 2020

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10 - 07 - 2020

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 05 - 2020

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 05 - 2020

4η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 05 - 2020

3η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 03 - 2020

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 02 - 2020

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 12 - 2019

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 10 - 2019

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 08 - 2019

12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 08 - 2019

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 07 - 2019

10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 07 - 2019

9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 07 - 2019

8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 06 - 2019

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 05 - 2019

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 04 - 2019

5η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 03 - 2019

4η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 03 - 2019

3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 02 - 2019

2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 01 - 2019

1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 12 - 2018

16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 11 - 2018

15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 10 - 2018

14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 10 - 2018

13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 10 - 2018

12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 08 - 2018

11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2018

10η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 08 - 2018

9η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 07 - 2018

8η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2018

7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 07 - 2018

6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 06 - 2018

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 06 - 2018

4η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 04 - 2018

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 02 - 2018

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 01 - 2018

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 12 - 2017

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 11 - 2017

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 09 - 2017

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 08 - 2017

8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 07 - 2017

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 06 - 2017

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 05 - 2017

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17 - 04 - 2017

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 03 - 2017

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28 - 02 - 2017

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 02 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 12 - 2016

12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 11 - 2016

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3 - 11 - 2016

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19 - 09 - 2016

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 - 09 - 2016

8η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 08 - 2016

7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 07 - 2016

6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 06 - 2016

5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 05 - 2016

4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18 - 04 - 2016

3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 02 - 2016

2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 02 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11 - 12 - 2015

15η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 11 - 2015

14η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 10 - 2015

13η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 10 - 2015

12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 09 - 2015

11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 08 - 2015

10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31 - 07 - 2015

9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 06 - 2015

8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24 - 10 - 2014

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29 - 05 - 2014

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 05 - 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 03 - 2014

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14 - 03 - 2014

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6 - 03 - 2014

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7 - 02 - 2014

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 12 - 2013

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9 - 12 - 2013

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 11 - 2013

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 09 - 2013

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2013

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 07 - 2013

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 05 - 2013

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 04 - 2013

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 03 - 2013

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4 - 03 - 2013

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 - 02 - 2013

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21 - 01 - 2013

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26 - 11 - 2012

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25 - 10 - 2012

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20 - 10 - 2012

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5 - 08 - 2012

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22 - 07 - 2012

9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16 - 07 - 2012

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής