Έτος:

20 - 10 - 2023

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

19 - 10 - 2022

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

20 - 10 - 2021

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου

10 - 11 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

23 - 06 - 2020

Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης δήμου Καρπενησίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς

30 - 04 - 2020

1η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

18 - 10 - 2019

Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

4 - 10 - 2018

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

11 - 10 - 2017

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

12 - 10 - 2016

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

22 - 09 - 2015

Σε Διαβούλευση η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Καρπενησίου

18 - 09 - 2015

1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

27 - 03 - 2015

1η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2015

29 - 09 - 2014

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

13 - 09 - 2013

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

13 - 11 - 2012

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

26 - 12 - 2011

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης