Έτος:

1 - 09 - 2023

23η ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 09 - 2023

22η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2023

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 08 - 2023

20η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 07 - 2023

19η ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 07 - 2023

18η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 06 - 2023

17η ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 06 - 2023

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 06 - 2023

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 05 - 2023

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 05 - 2023

13η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 05 - 2023

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 04 - 2023

11η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 04 - 2023

10η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 04 - 2023

9η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 03 - 2023

8η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 03 - 2023

7η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 02 - 2023

6η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 02 - 2023

5η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 02 - 2023

4η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 01 - 2023

3η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 01 - 2023

2η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 01 - 2023

1η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 12 - 2022

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2022

Αναβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

22η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2022

21η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2022

20η TAKTIKH ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 11 - 2022

19η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 10 - 2022

18η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2022

17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

16η ΤΑΚΤΙΚΗ MEIKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2022

15η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 09 - 2022

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2022

12η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 07 - 2022

11η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 07 - 2022

10η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2022

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 05 - 2022

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

8 - 04 - 2022

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 03 - 2022

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 03 - 2022

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 02 - 2022

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2022

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 01 - 2022

1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 12 - 2021

23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2021

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 12 - 2021

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 11 - 2021

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 11 - 2021

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 10 - 2021

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2021

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 08 - 2021

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 08 - 2021

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2021

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 07 - 2021

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 07 - 2021

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 05 - 2021

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

8η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 05 - 2021

7η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 04 - 2021

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 04 - 2021

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 03 - 2021

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 02 - 2021

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 01 - 2021

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 01 - 2021

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 12 - 2020

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2020

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 12 - 2020

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 11 - 2020

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2020

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2020

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 08 - 2020

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 07 - 2020

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 07 - 2020

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 07 - 2020

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2020

9η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2020

8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 05 - 2020

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 05 - 2020

6η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 04 - 2020

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 03 - 2020

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2020

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 02 - 2020

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 01 - 2020

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 12 - 2019

27η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 12 - 2019

25η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 12 - 2019

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 11 - 2019

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 10 - 2019

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 10 - 2019

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 10 - 2019

20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 09 - 2019

19η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 09 - 2019

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 09 - 2019

17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 08 - 2019

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 07 - 2019

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 07 - 2019

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 06 - 2019

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 06 - 2019

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 05 - 2019

11η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 05 - 2019

10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 04 - 2019

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 03 - 2019

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 03 - 2019

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 02 - 2019

6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

5η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2019

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 02 - 2019

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2019

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 01 - 2019

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 12 - 2018

24η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 12 - 2018

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 12 - 2018

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 11 - 2018

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 11 - 2018

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 11 - 2018

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 10 - 2018

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 09 - 2018

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 08 - 2018

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 08 - 2018

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 07 - 2018

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 07 - 2018

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2018

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 06 - 2018

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2018

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 05 - 2018

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 05 - 2018

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 05 - 2018

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 04 - 2018

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 03 - 2018

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 02 - 2018

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 02 - 2018

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 01 - 2018

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

3 - 01 - 2018

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 12 - 2017

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 12 - 2017

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 11 - 2017

16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 10 - 2017

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 10 - 2017

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2017

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 08 - 2017

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 07 - 2017

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 07 - 2017

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2017

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 06 - 2017

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 06 - 2017

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 05 - 2017

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 04 - 2017

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 03 - 2017

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 02 - 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 02 - 2017

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 01 - 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 01 - 2017

Πίνακες Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

28 - 12 - 2016

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 12 - 2016

22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 11 - 2016

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 11 - 2016

20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 10 - 2016

19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 10 - 2016

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 10 - 2016

16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 09 - 2016

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

27 - 09 - 2016

14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ) Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 08 - 2016

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 08 - 2016

12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 07 - 2016

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 06 - 2016

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 06 - 2016

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 06 - 2016

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 05 - 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 04 - 2016

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 03 - 2016

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

1 - 03 - 2016

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 02 - 2016

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 01 - 2016

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

19 - 01 - 2016

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2015

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

31 - 07 - 2015

13η Τακτικη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 07 - 2015

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 06 - 2015

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 05 - 2015

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 05 - 2015

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

24 - 04 - 2015

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 04 - 2015

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 03 - 2015

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 03 - 2015

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

23 - 02 - 2015

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

2 - 02 - 2015

Ανακοίνωση – γνωστοποίηση

30 - 01 - 2015

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 01 - 2015

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

22 - 09 - 2014

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 08 - 2014

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 07 - 2014

8η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4 - 07 - 2014

7η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30 - 05 - 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 04 - 2014

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10 - 03 - 2014

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7 - 02 - 2014

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 01 - 2014

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

9 - 12 - 2013

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6 - 12 - 2013

19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12 - 11 - 2013

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11 - 11 - 2013

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 10 - 2013

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 09 - 2013

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 09 - 2013

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 08 - 2013

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5 - 08 - 2013

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 07 - 2013

10η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25 - 06 - 2013

9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28 - 05 - 2013

8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 04 - 2013

7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 03 - 2013

6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 03 - 2013

5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18 - 02 - 2013

4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21 - 01 - 2013

2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 01 - 2013

3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20 - 12 - 2012

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2012

18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 12 - 2012

17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26 - 11 - 2012

16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13 - 11 - 2012

15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15 - 10 - 2012

14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17 - 09 - 2012

13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14 - 08 - 2012

12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

29 - 07 - 2012

11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

16 - 07 - 2012

10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου