Οργανωτική δομή

Οργανόγραμμα

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το οργανόγραμμα σε μορφή pdf
Οργανόγραμμα Δήμου Καρπενησίου