Οι Αντιδήμαρχοι

chalkias

 

Χαλκιάς Παντελής: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας και τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων,  με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Διαχείρισης Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας,
β. Υποδομών και Δικτύων,  πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης Δημοτικών Κτηρίων,
γ. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 
 
 

 

 

 

 

koutromanos

 
Κουτρομάνος Ταξιάρχης: καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Συντήρησης -Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας και Στόλου, με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Τοπικής Οικονομίας, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Υποστήριξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Απασχόλησης καθώς και Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, 
β. Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας,
γ. Συντήρησης και Διαχείρισης Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
δ. Εθελοντισμού και Νεολαίας
ε. Μηχανολογικού εξοπλισμού,
στ. Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων,
ζ. Διαχείρισης Κοιμητηρίων .

 

 

26647937_10212737253640118_1667663949_n

 

Βονόρτας Δημήτριος : κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Προυσού και τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς ,  με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
β. Τεχνικών Έργων, 
γ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
δ. Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

 

 

 

 

 

 

koniaviti

 

 
Κονιαβίτη Ευδοξία: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Οικονομικών Υπηρεσιών,
β. Δημοτικών Προσόδων , αρμοδιότητες γραφείου Δημοτικών Εσόδων , Φόρων και Τελών , και αρμοδιότητες γραφείου Ταμείου.

 

 

 

 

                                             
                         
 
  
ΦΩΤΟ ΓΚΑΡΙΛΑ
 
 
Γκαρίλα – Διαμαντή Γεωργία : κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς, με αρμοδιότητες σε θέματα:
                                                                    
 α. Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, και Πολιτισμού,
 β. Ελέγχου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δομών αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που λειτουργεί ο Δήμος Καρπενησίου είτε μέσω των οργανικών του μονάδων, είτε μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησής του.