Ο Δήμαρχος

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σουλιώτης

Βιογραφικό Δημάρχου : O Νίκος Σουλιώτης γεννήθηκε το 1965 στην Ανατολική Φραγκίστα. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Ανατ. Φραγκίστας, το Κατσάμπειο Γυμνάσιο Προυσού και το 1ο Λύκειο Αγρινίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1988 και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών & Κρίσεων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος του Νομάρχη Ευρυτανίας από το 1990 έως το 1993. Από το 1993 δραστηριοποιείται  στο χώρο της μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Εκλέγεται μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατ. Στερεάς Ελλάδας από το 1990 έως το 2013.

Διετέλεσε πρόεδρος της Νομαρχιακής επιτροπής του ΤΕΕ Ν. Ευρυτανίας από το 2002 μέχρι το 2010. Εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος κατά την περίοδο 1998-2002 και  1ος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη και εκτέλεσε χρέη  αντιδημάρχου τεχνικών έργων και αναπληρωτή Δημάρχου από το 2010 μέχρι το 2014.

Το Μάιο του 2014, εκλέχθηκε Δήμαρχος Καρπενησίου. Ήταν εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2014. Ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Υποδομών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) από τον Ιανουάριο του 2015.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Το Μάιο του 2019 εκλέγεται για δεύτερη φορά Δήμαρχος Καρπενησίου και τον Νοέμβριο 2019 εκλέγεται Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας.