Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αγαθών επιβίωσης αναξιοπαθούντων πολιτών του Δήμου μας. Η κάλυψη αυτή θα πραγματοποιείται με την παραχώρηση δωρεάν τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, γάλα, λάδι, ζάχαρη , καφέ, αλεύρι, απορρυπαντικά κ.α.) σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες από εταιρείες και επιχειρήσεις με τη μορφή χορηγίας ή δωρεάς αλλά και με την προσωπική συμβολή όλων αυτών που θέλουν να προσφέρουν. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων σε λογαριασμό του Δήμου που προορίζεται αποκλειστικά για τη δράση αυτή (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR07 0172 1590 0051 5905 5099 691).

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε κτίριο του Δήμου στις Εργατικές Κατοικίες (1). Οι ωφελούμενοι επιλέγονται με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρπενησίου και οι τελικοί δικαιούχοι λαμβάνουν τρόφιμα για έξι μήνες. Με το πέρας της χρονικής διάρκειας που έχει καθοριστεί επανεξετάζονται οι όροι και οι συνθήκες για να διαπιστωθεί εάν πραγματικά εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για να λαμβάνουν οι ωφελούμενοι τα παραχωρούμενα τρόφιμα για ένα εξάμηνο ακόμα υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου από 16/06/2017 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το «Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στελεχώνεται από δύο (2) άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του:

 1. Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ – Συντονίστρια  δομής
 2. Βοηθητικό Προσωπικό – ΔΕ Διοικητικό

Ως  Κοινωνικό Παντοπωλείο ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που έχουν περάσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ.

Στους ωφελούμενους τα είδη παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.  

Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται κυρίως από δαπάνη του Δήμου Καρπενησίου, αλλά και από δωρεές και χορηγίες δημοτών, φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων κυρίως της τοπικής κοινωνίας και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και τα είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων.

Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στις πληθυσμιακές ομάδες εκείνες που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου. Βασικό κριτήριο  για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, είναι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών τους σε βασικά αγαθά.

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου  Καρπενησίου είναι:

Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού (Ε1) ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Αντίγραφο Ε9

Β) Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 • Κάρτα ανεργίας
 • Ιατρική γνωμάτευση
 • Γνωμάτευση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής (ποσοστό αναπηρίας)
 • Συμβόλαιο ενοικιοστασίου
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει την διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της (οφειλές δανείων, βεβαίωση σπουδών τέκνων, κλπ)

Προσδιορισμός εισοδήματος:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.512,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δυο (2) παιδιά κάτω των 14 ετών 9.475,00 €

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους δύο φορές το χρόνο (σε εξαμηνιαία βάση) στην κοινωνική λειτουργό και αξιολογούνται, όπως απαιτείται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  και στη διατήρηση της ανωνυμίας. Στη συνέχεια συντάσσεται από αυτήν εξατομικευμένη κοινωνική έρευνα, με την οποία διαπιστώνεται η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες του ατόμου ή της οικογένειας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, από τους υπεύθυνους του προγράμματος και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους της δομής, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για έξι (6) μήνες.

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου βρίσκεται στην οδό Πάνου Βασιλείου  Α’ Εργατικές Κατοικίες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2237-0-23235

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή  09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020)