Γεύματα Αγάπης

Τα «Γεύματα Αγάπης» αφορούν την παροχή δωρεάν γευμάτων σε συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Καθημερινά σιτίζονται 60 άτομα (30 δικαιούχοι εντάσσονται στα γεύματα αγάπης και 30 δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») κατά τις ώρες 12-2 το μεσημέρι στο δημοτικό κτίριο δίπλα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Οι δικαιούχοι, οι   οποίοι επιλέγονται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται στην τραπεζαρία του χώρου ή να παίρνουν το φαγητό που τους διατίθεται. Για τους δικαιούχους που αδυνατούν να προσέλθουν στο χώρο παροχής των γευμάτων, λόγω της μεγάλης ηλικίας ή ειδικών προβλημάτων υγείας υπάρχει δυνατότητα παράδοσης στο χώρο διαμονής με τη συμβολή του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρπενησίου στο τηλ: 22370-80239 και με το γραφείο Δημάρχου στο τηλ. 22373-50024.