Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου

O Δήμος Καρπενησίου συνυπολογίζοντας το δριμύ ψύχος που επικρατεί στην περιοχή μας, την ακριβή τιμή του πετρελαίου και γενικότερα την οικονομική δυσπραγία των καιρών μας θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να προβεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε «Διανομή Καυσοξύλων και Πετρελαίου» στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων γίνεται από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής με βάση τις κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις των ενδιαφερομένων.