Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

Το Τελικό πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου 2014-2019  εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 492/2015 απόφαση του Δ.Σ.  και ακολούθησε ο  έλεγχος νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας  με την υπ.αριθμ. 1915/226048/2015 απόφαση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Α’ ΦΑΣΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΦΑΣΗ