Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος 2020

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 20 Ιουλίου 2020