Πρόγραμμα Δημοτικού Κινηματογράφου Απρίλιος-Μάιος

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 28 Απριλίου 2018

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Δημοτικού Κινηματογράφου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018 εδώ.