Γιορτή Τσίπουρου στη Δομνίστα 2012

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 26 Οκτωβρίου 2012