Απασχόληση & Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 31 Μαρτίου 2012