Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (European local Democracy Week)

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 10 Οκτωβρίου 2011