Δράση για την πρόληψη από τον καρκίνο του δέρματος

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 21 Μαΐου 2022