Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 29 Σεπτεμβρίου 2018