Δημοτικός Κινηματογράφος – «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 19 Μαρτίου 2022