Διάλεξη σχετικά με το δρώμενο του Πανάρατου στο Καρπενήσι

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 30 Απριλίου 2022