Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τύπου LED

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 20 Οκτωβρίου 2012