17η Επιστημονική Ημερίδα Στερεάς Ελλάδας της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών

Ημερομηνία Ενάρξης Εκδήλωσης: 2 Δεκεμβρίου 2018