Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άιτημα ανάθεσης προμήθειας

Τεχνική Περιγραφή