Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας στη Στεγασμένη Δημοτική Αγορά Καρπενησίου

Υποχρεωτική θα είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας για την είσοδο των καταναλωτών στη Στεγασμένη Δημοτική ( Λαϊκή)  Αγορά Καρπενησίου από το Σάββατο 1 Αυγούστου 2020. Μένουμε ασφαλείς τηρώντας όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον COVID – 19.