Υποτροφίες σε σχολές του ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ.

Ο Δήμος Καρπενησίου, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει για την υποστήριξη των δοκιμαζόμενων δημοτών στην περίοδο της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα, σε ικανό αριθμό νέων, σε συνεργασία με το ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ, να σπουδάσουν με υποτροφίες ή με μεγάλη έκπτωση των διδάκτρων της Σχολής, εφόσον ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι:
Αίτηση για υποτροφία δικαιούνται να καταθέσουν οι ακόλουθες κατηγορίες συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ):

  • Μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους)
  • Πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 € (για άτομα 25 ετών και άνω)
  • Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 € (για άτομα κάτω των 25 ετών)
  • Άτομα με αναπηρία
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Θύματα ενδοοικογενειακής ή άλλων μορφών βίας
  • Άτομα με θρησκευτικές, πολιτισμικές και λοιπές ιδιαιτερότητες
  • Άτομα σε κοινωνική επανένταξη
  • Πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο κ.ά.

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση σας μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στο γραφείο κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Καρπενησίου, τηλέφωνο 22373 52222.