Υποτροφίες από το Ίδρυμα Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνου

Το Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιώαννη Ανάγνος ( συσταθέν από Έλληνες της διασποράς του διαπρέψαντος ιατρού στις Η.Π.Α. Ιωάννη Ανάγνου κατογόμενου από την Ευρυτανία και της συζύγου του Χριστίνας με σκοπό να ενισχυθούν δι’ υποτροφιών καθ’ όλην τη διάρκεια των σπουδών τους  φοιτητές των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα) θα απονείμει μέχρι τις 31/12/2021 ΔΥΟ (2) υποτροφίες, σε ισάριθμους φοιτητές του 1ου έτους.  

Οι άνω υποτροφίες θα δοθούν πρωτίστως σε φοιτητές που κατάγονται από τον Νομό Ευρυτανίας, αλλιώς από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΑΙΤΗΣΗ