Διαγωνισμός για παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Παροχής εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου’» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 21.750,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ