Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου στις 27.6.2017

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 , σχετικές με τις «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

2. Την 267/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου

3. Την αριθμ.16499/22-10-2015 Απόφαση Δημάρχου Μεταβιβασης Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

Αποφασίζουμε

Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου , τόσο των κεντρικών όσο και των αποκεντρωμένων , συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ , την Τρίτη 27/6/2017 , ημέρα κηδείας του εκλιπόντα Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Λιάπη σε ένδειξη σεβασμού και τιμής .

Λόγω του αντικειμένου τους θα παρέχονται κανονικά οι κάτωθι υπηρεσίες :

Της Αστικής Συγκοινωνίας

Του Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

Των Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου

Της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου

Του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων και

Του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Οι εργαζόμενοι στις προαναφερόμενες δομές θα λάβουν μις ημέρα υπηρεσιακής άδειας

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Γενική Γραμματέας

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΟΡΜΟΒΑ