Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης, και άρδευσης για τη συντήρηση των δικτύων και των χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου».

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ