Ανακοίνωση για χρήση χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων από συλλόγους

Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου  που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματα τους στη γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6 ( περιοχή Προφήτη Ηλία)  έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2019. Τα αιτήματα  θα συνοδεύονται από τα καταστατικό τους,  τα αθλούμενα  μέλη του συλλόγου καθώς και τις ημέρες και ώρες χρήσης.

Οι σύλλογοι που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του κολυμβητήριου και των κλειστών γυμναστήριων καλαθοσφαίρισης υποχρεούνται  για κάθε μέλος τους να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής.Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται  η ηλικία και το ονοματεπώνυμο του αθλούμενου προκειμένου να γίνει σωστός προγραμματισμός. Η χρήση  και οι όροι παραχώρησης θα γίνουν με απόφαση Δ.Σ σύμφωνα με το Ν.3463/2016.

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ