Χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2018

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους καταστηματάρχες του Δήμου, που ενδιαφέρονται να κάνουν  χρήση  κοινόχρηστου χώρου για το 2018,  πριν αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους να προμηθευτούν, από το Δήμο, την σχετική άδεια.

Οποιοσδήποτε κάνει χρήση κοινόχρηστου χώρου, χωρίς τη σχετική άδεια από το Δήμο, θα κληθεί να πληρώσει εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ίσο προς το αναλογούν τέλος (άρθρο 50 του Ν.4257/2014)