200.000 ευρώ από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας & 92.270 ευρώ από το Leader στο Δήμο Καρπενησίου

Οι συνεχείς προσπάθειες του Δήμου Καρπενησίου για διεκδίκηση πόρων δικαιώνονται. Για ακόμη μία φόρα ο Δήμος Καρπενησίου με συνέπεια και σκληρή δουλειά κατάφερε να διεκδικήσει και να λάβει σημαντικές χρηματοδοτήσεις.

Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ενέκρινε την πίστωση 200.000 ευρώ για έργα οδοποιίας στο Δήμο Καρπενησίου.

Παράλληλα, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Δομνίστας», προϋπολογισμού  92.270 ευρώ στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER».