Χορήγηση επιδόματος μητρότητας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 10366/2022 (ΦΕΚ 1475/Β’) απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διοικητική διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας διενεργείται και μέσω των ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις αφορούν μισθωτές ασφαλισμένες, αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες του e- ΕΦΚΑ και απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:  

  1. Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένης
  2. Φορέας ασφάλισης κατά την τελευταία διετία
  3. Ημερομηνία τοκετού
  4. ΙΒΑΝ του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΠ για περισσότερες πληροφορίες.