Έναρξη «Βουνο..Παιχνιδίσματα» – Summer camp 2023

 

     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο..Παιχνιδίσματα – Summer Camp”  απευθύνεται σε όλους τους γονείς (δημότες και επισκέπτες) και για την εγγραφή των παιδιών, ηλικίας 4 έως 12 ετών,  απαιτούνται:

  • η υποβολή σχετικής αίτησης (διαθέσιμη στα ΚΕΠ, στα δημοτικά κτίρια και στο site www.karpenissi.gr του Δήμου Καρπενησίου)
  • ιατρική γνωμάτευση για την δυνατότητα άθλησης του παιδιού
  • η καταβολή του ποσού συμμετοχής

Οι εγγραφές ξεκινούν από την Τρίτη  04 Ιουλίου 2023

Τα “Βουνο..παιχνιδίσματα – summer camp θα λειτουργήσουν τις κάτωθι περιόδους:

Α’ περίοδος: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Β’ περίοδος: 27 ΙΟΥΛΙΟΥ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Γ’ περίοδος : 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Δ’ Περίοδος:  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Το κόστος συμμετοχής είναι 25 ευρώ το κάθε παιδί ανά περίοδο λειτουργίας.

Εάν κάποιος δεν δύναται να προσέλθει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Καρπενησίου μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή:

  • τυπώνετε το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr
  • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση (μία αίτηση για κάθε παιδί για κάθε περίοδο)
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την αίτησή σας (jpg ή pdf αρχείο )
  • Πληρώνετε ηλεκτρονικά το ποσό των 25 € στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR 49 0172 1590 0051 5905 2119 968 με υποχρεωτική αναγραφή στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του Ονοματεπώνυμου του παιδιού και την περίοδο
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την ιατρική βεβαίωση (jpg ή pdf αρχείο )
  • Αποστέλλετε την αίτηση, την απόδειξη καταβολής και την ιατρική βεβαίωση στο e-mail: a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr με θέμα: Βουνο..παιχνιδίσματα

Πληροφορίες: 2237350026 (Σοφία Ζαλοκώστα-Αντιδήμαρχος Παιδείας), 2237350039 (Αγγελική Μπέσσα- Δ/ντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2023