Μίσθωμα επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων για το έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Καρπενησίου, ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pste.gov.gr και στη θέση: «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις», μπορούν να πληροφορηθούν για το μίσθωμα  που πρέπει να καταβάλουν για τον βοσκότοπο που τους έχει κατανεμηθεί εντός της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην ειδική εφαρμογή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους  έτσι ώστε να εμφανιστεί:

  1. Το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλουν για τις βοσκήσιμες γαίες.
  2. Ο  Δήμος στα όρια του οποίου αυτές βρίσκονται.
  3. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπου πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα (το μίσθωμα καταβάλλεται στον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις).

Τον δεκαψήφιο αριθμό (ταυτότητα κατανομής/μίσθωσης) τον οποίο θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία κατά την κατάθεση του μισθώματος στην Τράπεζα