Βουνο…παιχνιδίσματα. Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας 2ης περιόδου

Αγαπητοί γονείς,

Το πρόγραμμα της 2ης εβδομάδας της 2ης περιόδου που ξεκινάει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ