Διαγωνισμός για Αποκατάσταση Βλαβών στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτής διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση βλαβών στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ