Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 530.803,67€

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση πρόσθετου νέου, εντός του οικισμού Βελωτά Ευρυτανίας, και μετατροπής του σε χώρο πολιτισμού με τίτλο «Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας»  με φορέα κατασκευής το ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ